nhờ các Pro bắt hộ bệnh con này với:
- May LenovoY 410
- Hệ điều hành win7, xp(da thu cai lai) đủ driver
- đã điều chỉnh các chức năng kết nối hai màn hình
- đã chuyen qua nhiều Projector (4 cái vì trường học mà) nhưng khong con nào đựoc. đèn máy chiếu có tối lại khi kết nối.
- thử kết nối với monitor Asus vw195s thì có lên hinh
Rất mong các bác chỉ giáo nếu không tình hình này phải sắm co mới mất. (vẫn còn yêu quý em Leno nay và dang can von)

thông tin thêm: toi dung con Lenovo Y 410 trinh chieu da lau noi chung la van ngon lanh den hom vưa roi do may chieu (sony) hong co chinh sua nen may tu nhien lai khong nhan pRojector nua: hien toi dang dung win7 đa thu cai lai Xp
Driver khong van de cai day du.
da dung cac phim chưc năn fn+ f3... đã mang sang Projector loại khac nhưng khong đuoc trong Graphic properti da chon che do multiple display hay dual clone...
Thank các bác truóc nhe!