Folder Protection V4.8 bảo mật cho thư mục!

Folder Protection v4.8 là chương trình mã hoá thư mục và có thể dùng trên mọi máy.

Folder Protection sẽ mã hoá, làm biết mất tất cả files, foldes có trong thư mục được mã hoá. Thư mục được mã hoá không thể xoá dù file lockdir.exe trong thư mục đó có bị xoá đi.

- Mã hoá : Copy file lockdir.exe tải về bên dưới vào thư mục muốn mã hoá, chạy file lockdir.exe để mở chương trình


Chọn Protect Current's để mã hoá thư mục chứa file lockdir.exe. Protect Other's để mã hoá thư mục khác

Nhập mật khẩu và xác nhận lại sau đó bấm OK

- Giải mã :

FE48 (http://bp2.blogger.com/_1XKDVIg2tO0/R7Orm54i4OI/AAAAAAAAAA0/F2oX9Los3SI/s1600-h/FE4.8.jpg)
Kích hoạt file lockdir.exe trong thư mục đã mã hoá để tiến hành giải mã
Nhập mật khẩu, bạn có thể chọn customize (Giải mã tạm thời)hoặc Complete (giải mã hoàn toàn) sau đó nhấn OK

Nếu chọn customize sẽ có 3 lựa chọn :
+ Minimize to tray : Thu nhỏ xuống thanh công cụ
+ Restore Protected : Mã hoá trở lại
+ Cancle Protected : Giải mã hoàn toàn.

dowload tại đây
http://www.mediafire.com/download.php?j5ezdizdyge