Khi nói đến bảo mật thư muc thì chúng ta hay nghĩ đến phải dùng những chương trình như Hide Folder, Lock Folder.... Nhưng chỉ với 1 thủ thuật nhỏ sau bạn vẫn có thể tay không mà vẫn có thể bảo mật được và "đánh lừa" người dùng khi không biết mã hoá nó.
Cách thực hiện: Trong Window Explorer, chọn thư mục cần bảo mật rồi nhấn F2 hoặc click chuột phải vào thư mục, chọn Rename.
Và sau đó ở cuối tên của thư mục bạn đánh vào dòng chữ sau: .{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} > Enter.
Lúc này thư mục của bạn đã được ngụy trang. Khi nhấn vào nó sẽ không mở ra thư mục mà là Control Panel.
Ví dụ: Tên thư mục là Folder thì đổi tên nó thành:
Folder.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Để thư mục trở lại bình thường bạn thực hiện như sau:
Dùng lệnh REN (RENAME) trong DOS hoặc dùng Total Commander (WinRar, 7-zip,...) rồi truy cập vào nơi chứa thư mục mà chúng ta đã đổi ở trên, chọn nó và rename lại như cũ.
Với các phần mềm này bạn hoàn toàn có thể truy cập và đọc dữ liệu bên trong thư mục ngoại trừ Windows Explorer thì không đọc được nhưng có thể xóa được.


Một vài "kiểu ngụy trang" khác mà ta có thể dùng:
.{3DC7A020-0ACD-11CF-AB99-00AA004AE837} - Internet Explorer 5
.{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} - My Documents
.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046} - Inbox
.{00028B20-0000-0000-C000-000000000046} - Microsoft Network
.{1A9BA3A0-143A-11CF-8350-444553540000} - Favorites Folder
.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} - Network Neighborhood
.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} - My Computer
.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} - Control Panel
.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} - Printers
.{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000} - Microsoft FTP Folder
.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} - Recycle Bin
.{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} - Temperary Internet Files
.{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D} - Briefcase
.{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000} - ActiveX Chache Folder
.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48} - Dial-Up Network
.{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534} - Fonts Folder
.{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F} - Web Folders
.{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} - Scheduled Tasks
.{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957} - Subscription Folder
.{FBF23B42-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8} - Internet Explorer
.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} - History
Sưu tầm tại VN-zo0m