- Mở Photoshop CS, và các hình cần làm thumbnail trong PCS. Sau đó vào Windows > Actions. Bạn sẽ thấy một panel như hình 1.
- Trước hết bạn cần tạo 1 action mới để thực hiện việc đổi kích cỡ hình ảnh. Bạn nhấn vào nút , bạn sẽ nhận được hộp thoại tạo tập hợp các Action > gõ tên > nhấn OK. Sau khi nhấn OK, bạn sẽ thấy trong panel Actions sẽ xuất hiện một tập hợp mới là Set 1 (hoặc tùy tên do bạn đặt). Tiế p đó, bạn nhấn nút để tạo bản record cho action của bạn. Bạn sẽ gặp bảng New Action như hình 2.
thaydo31
- Bạn đặt tên tùy ý cho action này. Khung Set là action này thuộc về tập hợp nào, ở đây là Set 1. Bạn có thể đặt phím tắt cho action này để lần sau gọi ra chỉ cần nhấn phím tắt do bạn chỉ định là xong. Bạn chọn Color để phân biệt với các action khác. Xong, bạn nhấn Record để bắt đầu ghi lại các bước mà bạn thực hiện trên hình ảnh.
thaydo32
- Bây giờ, đến bước record, bạn chọn bất kỳ hình ảnh nào đã mở trên PCS, sau đó chọn menu Image > Image Size... Bạn định lại kích thước cho hình thumbnail của bạn, ví dụ: Width 133 pixels, Height: 100 pixels. (H.3)
- Sau khi đã chọn kích cỡ xong, bạn có thể nhấn OK để trở về file ảnh, lúc này trong bảng Action, bạn sẽ thấy trong Action 2 xuất hiện lệnh Image Size. Bạn chọn File > Save As để lưu lại nơi khác.
thaydo33
- Trong bảng JPEG Options, bạn chọn Quality từ 6 đến 7 là đủ, sau đó nhấn OK.(H.4)
Bạn sẽ thấy trong Action 1 của bạn có thêm mục Save. Tiếp đến, bạn đóng file ảnh lại, nếu PCS đòi bạn save hình lần nữa thì chọn No và thoát. Sau đó, bạn nhấn vào nút Stop để kết thúc quá trình record này trong panel Actions.
Chú ý: Trong các bước trên (image size, close, save as), không bước nào được làm bằng phím tắt.
- Sau đây là bước đổi size cho các file còn lại. Bạn chọn File >Automate >Batch... (H.5)
thaydo34
Trong mục Play, phần Set, bạn chọn là Set 1. Phần Action, bạn chọn Action 2 (hoặc tên bạn đặt lúc đầu). Mục Source: bạn sẽ chọn các file hình đã được mở sẵn trong PCS để đổi kích thước lại, tức là bạn chọn Opened Files.
Mục Destination: bạn chọn Folder để lưu lại các file hình đã được resize, bạn chọn nút Choose để chọn thư mục lưu lại. Còn phần File naming, bạn chỉ cần chọn 2 khung đầu là document name + extension, tức là tên của file hình ban đầu cộng với phần đuôi mở rộng (tùy thuộc lúc bạn save hình lại có phần mở rộng là gì sẽ áp dụng cho các file sau).
Còn các ô bên dưới, bạn chọn thêm nếu thích (ví dụ thêm số vào hình...).
Chọn chế độ tương thích là Windows (mặc định) hay Mac OS, Unix tùy bạn.
Mục Stop For Errors: nếu có lỗi trong quá trình Batch thì sẽ dừng lại quá trình đó. Sau đó bạn nhấn OK để bắt đầu Batch. Sau khi làm xong file nào, PCS sẽ đóng file đó lại. Bạn cũng có thể dùng chức năng Actions này cho các việc khác như chỉnh màu hàng loạt...
VĂN HỒNG ÂN (Gò Vấp, TP. HCM)