proa
Thiết kế chuyên nghiệp, dễ vận hành, trong Win32, WinPE, DOS phân vùng dưới bất kỳ sao lưu quan trọng nhất, phục hồi, xanh lá cây không ô nhiễm quá trình để hỗ trợ các tập tin ISO, CD, ổ đĩa cài đặt U trong file Gho.
Hỗ trợ nhiều ổ đĩa, ổ đĩa cứng lai (IDE / SATA / SCSI), phân vùng hỗn hợp (FAT32/NTFS), không được chỉ định phân vùng ổ đĩa, nhầm lẫn ký tự ổ đĩa, có một phân vùng ẩn và không xen kẽ phân vùng Windows.
Hỗ trợ hệ thống-đa và hệ thống không phải là phân vùng đầu tiên của đĩa cứng đầu tiên, thương hiệu hỗ trợ các phân vùng ẩn.

Phần mềm Tác giả: rừng sâu

Cập nhật:
OneKey Ghost (một GHOST chính) 6.5 kỷ niệm ấn bản thứ năm (phiên bản: 6.5.6.123)
=======================
1, các mã được tối ưu hóa đầy đủ đường dẫn thực hiện và tránh những con đường không nhận ra một số đặc biệt
2, tăng cao cấp nhập cảnh Ghost file ảnh định dạng phân vùng chức năng
3, tăng hàm lượng phụ GHOST sao lưu, có thể được tùy chỉnh 1-9999 điểm giữa khối lượng của bất kỳ kích thước (ví dụ: 888)
4, sự cải thiện của bản cài đặt nóng truyền thống và nâng cao tỷ lệ thành công cài đặt (lý thuyết tỷ lệ thành công 100%)
5 ngày càng tăng, công cụ mở rộng khay menu - xây dựng lại các bản ghi khởi động chủ (MBR) nhập cảnh
6, các locator 9 cỡ chữ, tránh một số các hệ thống thiết lập in ấn lớn, để lại tràn font
7, sửa đổi chương trình mặc định trở lại hoạt động của điểm cuối cùng cho đĩa cứng đầu tiên, và các hoạt động của DOS tương ứng với mặc định link:
http://www.mediafire.com/?x2gfc4y29i4o6oe
Nguồn Ghosviet.com