FFJS Splitter and Joiner (Phần mềm nối file .001)

Đây là bài viết FFJS Splitter and Joiner (Phần mềm nối file .001) trong box Tiện Ích, một box của chuyên mục Thủ Thuật; Chương trình nối file .001,_a,_b.... Hướng dẫn sử dụng chương trình File Splitter & Joiner để chia và nối tệp ...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
 1. bantayden2100 - 19-09-2010 09:29 PM
  Chương trình nối file .001,_a,_b....

  Hướng dẫn sử dụng chương trình File Splitter & Joiner để chia và nối tệp
  Chương trình File Splitter & Joiner cũng có tác dụng tương tự như HjSplit được dùng để chia một tệp tin thành nhiều phần nhỏ và nối nhiều phần nhỏ lại thành một tệp hoàn chỉnh. Chương trình này có phần nào hay hơn HjSplit ở chỗ cho phép chia theo nhiều kiểu (chia thành nhiều phần theo một kích thước cố định, chia thành nhiều phần có kích thước bằng nhau, đặt mật khẩu, tùy chọn nơi ghi lại tệp sau khi chia hoặc nối, có giao diện tiếng Việt).

  Cách sử dụng như sau:


  Chương trình này không cần cài đặt, chỉ cần nhấn đúp chuột trái vào tệp FileSJ.exe là chạy (portable).

  Cách chia một tệp thành nhiều phần nhỏ

  1. Chọn Splitting.
  2. Tìm tệp cần chia nhỏ.
  3. Chọn nơi ghi lại các phần nhỏ.
  4. Nếu muốn chia tệp thành nhiều phần có kích thước bằng hệt nhau thì đánh dấu chọn Split into và khai số lượng thành phần tùy ý. Khuyến nghị các bạn không nên chia như vậy vì người khác nhìn vào các phần chia đều nhau như vậy sẽ không biết là mình đã lấy đủ hết các phần nhỏ để có thể ghép lại hay chưa. Trong khi đó nếu chia theo cách lấy theo một kích thước cố định (sẽ nói ở phần sau) bao giờ phần cuối cùng cũng sẽ nhỏ hơn các phần trước và đó là điểm cho phép người khác biết là mình đã có đủ các phần nhỏ cần thiết để nối lại thành tệp hoàn chỉnh.
  5. Chia tệp theo kích thước cố đinh. Đánh dấu chọn Limit each part to.
  • Nhập kích thước của phần nhỏ thì tất cả các phần (trừ phần cuối cùng) sẽ có cùng một dung lượng.
  • Nhập đơn vị là kB hay MB. Cách chia này giống của HjSplit.
  6. Nếu muốn đặt mật khẩu để khi nối lại cần phải nhập mật khẩu thì đánh dấu chọn Encrypt data.
  7. Nhấn Split để tiến hành chia. Nếu bạn đánh dấu lựa chọn Encrypt data như trong bước 6, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu tùy ý, chẳng hạn vnbit.net.
  8. Sau khi chia xong, chương trình hỏi bạn có muốn xóa tệp gốc không. Theo tôi không nên xóa vì việc chia tệp như vậy nhiều khi có trục trặc, không thể nối lại các phần nhỏ, nếu xóa mất tệp gốc, coi như là bạn mất luôn.


  Cách nối các phần nhỏ đã chia bằng File Splitter & Joiner hoặc HjSplit thành một tệp hoàn chỉnh.

  1. Chọn Joining.
  2. Đi tìm các phần nhỏ để nối. Chú ý, lúc này các bạn chỉ thấy các tệp có đuôi 001 hoặc __a, đó là chuyện bình thường, chương trình sẽ tự động đi tìm các phần nhỏ khác lại để nối cho bạn.
  3. Chọn nơi ghi lại tệp hoàn chỉnh sau khi nối tùy ý bạn.
  4. Nhấn Join là xong.
  5. Nếu gặp phải tệp mà người chia tệp đã đặt mật khẩu, bạn cần khai mật khẩu mới nối lại được.
  Dowload:
  http://www.ziddu.com/download/117369...Setup.exe.html

  Các bài viết liên quan tới FFJS Splitter and Joiner (Phần mềm nối file .001):

 2. DXT - 20-11-2010 09:28 PM
  @bantayden2100 : bạn post bài thì ghi rõ nguồn bài viết nhé. bạn tự soạn thì cũng ghi rõ ràng ra.