Đôi khi chúng ta cần xoá cookies để làm việc gì đó chẳng hạn để download một số trang web khó tính,để không cho người khác có thể xâm nhập vào account những trang web mà bạn làm thành viên
Dưới đây mình xin trình bày một vài thao tác với cookies
Với Internet explorer:
B1: Click tool -> Internet options,trong thẻ general click setting trong hộp delete temporary files,history,cookies,saved password and web form information, ta chọn thẻ setting
c1
B2: Chọn view files
c2
B3: Một cửa sổ thư mục hiện thị các cookies,trình duyệt,trang web được lưu trữ. Muốn xem cookies nào chỉ việc double click vào file nào có bắt đầu bằng chữ cookiesc3
Muốn xoá cookies nào thì rightclick vào nó rồi chọn delete
c4
Tuy nhiên nếu muốn xoá tất cả các cookies thì chỉ việc làm như sau
tools->internet options trong mục delete temporary files,history,cookies,saved password and web form information
chọn delete
c5
1 cửa sổ mới hiện ra, muốn xoá gì thì ta tick vào ô của nó,trong bài này ta xoá cookies nên tick vào ô cookies rồi chọn delete
c6
Để chặn cookies của bên thứ 3 chọn thẻ privacyc7
click vào thẻ advanced->tick vào ô override automatic cookies handing-> chọn block
c16
để lướt web bình thường mà không bị "quấy rầy" vì những lời yêu cầu chấp nhận một cookies nào đó ta chọn thẻ setting-> trong hộp thoại blocking level
ta chọn medium hoặc hight
c8
Đối với Firefox
Trình duyệt của Mozilla Foundation có một nút tự hủy khá tiện dụng là Clear Private Data với chức năng xóa tất cả thông tin cá nhân ngay lập tức. Bạn làm như sau chọn tool->clear private data
c9
1 hộp thoại hiện ra muốn xoá gì thì bạn tick vào đó và chọn clear private
c10
. Nhưng chương trình này cũng giúp người sử dụng kiểm soát được các "hành vi" của cookies bằng cách sau:
Trong menu tool chọn option
c11
Chọn thẻ privacy ở phí trên
c12
Để xác định các trang có cookies bạn muốn "cho qua" hay chặn lại, nhấn vào Exceptions
c13
gõ địa chỉ URL vào mục address of web site và nhấn Block hay Allow. Khi hoàn thành, nhấn Close
c14
Khi muốn xem danh sách các cookies, nhấn vào mục View Cookies ngay dưới thẻ Privacy trong hộp thoại Options
c15
Để tìm kiếm cookies có chứa một đoạn văn bản nào đó, gõ chúng vào ô Search hoặc mở đến địa chỉ trang web để hiển thị cookies liên quan. Chọn cookies mà bạn muốn xóa rồi nhấn Remove Cookie hoặc dùng chức năng Remove All Cookies để xóa toàn bộ. Nhấn Close khi đã hoàn thành
goodluck!!!