Một số tổ chức đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của TCP/IP và Internet. Trong số đó phải kể đến Uỷ ban Cố vấn Internet (IAB), Lực lượng Quản lý Kỹ thuật Internet (IETF), Lực lượng Nghiên cứu Internet (IRTF), Cơ quan Cấp địa chỉ số Internet (IANA) và Dịch vụ Thông tin Internet (InterNIC).

Uỷ ban Cố vấn Internet (IAB): Cơ quan này có trách nhiệm xây dựng chính sách cho Internet và theo sát sự phát triển của các tiêu chuẩn TCP/IP.

Lực lượng Quản lý Kỹ thuật (IETF): Đây là một nhánh của IAB, có chức năng nghiên cứu và quyết định các vấn đề kỹ thuật. IETF được chia thành các nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu một lĩnh vực của TCP/IP và Internet, chẳng hạn như Chương trình ứng dụng, Định tuyến, Quản lý mạng…

Lực lượng Nghiên cứu Internet (IRTF): Đây cũng là một nhánh của IAB, họ tập trung vào các chương trình nghiên cứu dài hạn.

Cơ quan Cấp địa chỉ số Internet (IANA): Tổ chức này có quyền cấp địa chỉ số Internet quan trọng như Internet IP, TCP và số cổng UDP.

Dịch vụ Thông tin Internet (InterNIC): Bạn có thể đăng ký tên miền Internet thông qua InterNIC. Địa chỉ liên hệ của InterNIC là http://internic.net.

Đa số các văn bản giấy tờ chính thức về TCP/IP đều có thể tìm thấy thông qua hệ thống yêu cầu cung cấp thông tin có tên RFC (Requests for Comment). Thư viện RFC bao gồm các tiêu chuẩn Internet và báo cáo của các nhóm nghiên cứu. Các hướng dẫn chính thức của IETF được xuất bản dưới dạng RFC. Nhiều RFC đề cập đến các khía cạnh của TCP/IP hoặc Internet. Bất kỳ ai cũng có thể gửi RFC để xem xét. Bạn có thể gửi đề xuất RFC tới IETF hoặc gửi trực tiếp tới bộ phận biên soạn RFC theo địa chỉ rfc-editor@rfc-editor.org.

RFC cung cấp kiến thức kỹ thuật nền tảng cho những ai muốn hiểu cặn kẽ hơn về TCP/IP. Đồng thời, nó cũng cung cấp một số nghiên cứu kỹ thuật về giao thức, các ứng dụng và dịch vụ, cũng như một số bài liên quan đến TCP/IP.

Bạn có thể tìm thấy RFC tại địa chỉ www.rfc-editor.org.