* TRƯỚC: Chàng: Nếu anh không nắm chặt tay em, chắc anh phải rời xa em mãi mãi!

* SAU: Chàng: Nếu anh không nắm chặt tay em chắc em... “bay” vào các cửa hàng mua sắm mỗi ngày quá!

* TRƯỚC: Nàng: Giữa rượu và em, anh chọn ai? Nói đi! Chàng: Dĩ nhiên là em. Anh thề từ nay sẽ không đụng đến một giọt rượu nào! * SAU: Nàng: Sao anh thất hứa? Chàng: Lời nói gió bay. Anh yêu em, nhưng anh không thể nào bỏ rượu được!

* TRƯỚC: Chàng: Em không sửa soạn hay sao mà đến đúng hẹn vậy? Nàng: Em sợ anh chờ lâu, nên vội trang điểm nhanh.

* SAU: Chàng: Mấy thỏi son, tuýp kem, hộp phấn bị “tan” ra vì em rồi kìa! Nàng: Chờ em chút thôi! Chỉ 1 tiếng có đáng là bao!