Và để quên đi tất cả những xui xẻo trong cuộc sống
26ng2xr0 (http://imageshack.us)
Những kẻ đã bỏ rơi ta trong lúc gian khó, dù ta có níu kéo...huhu
27bs4zj6 (http://imageshack.us)
Để lại hậu quả mà trong đó ta là người gánh chịu... thật hết sức bất công
28fp3je1 (http://imageshack.us)
Cạn ly cho cuộc đời bớt bạc bẽo
29mx2pi2 (http://imageshack.us)