Hai “đực rựa” ngồi bia bọt ở quán nhậu, lai rai bàn chuyện thế sự rồi chuyện phiếm. Một hồi sau, họ cụng ly cái “cốp” rồi cười phá lên. Hóa ra họ đã phát hiện ra điều tầm có cỡ thế giới, ấy là: đàn bà và thịt **** có 3 đặc tính giống nhau:
Một, đều là món ưa thích của lũ đàn ông.
Hai, đều ưa ngày mát trời.
Ba, nhìn thì thèm, ăn một tí thì chán, chán một lúc lại thèm.