Dinah đã phải chịu khổ sở vì chiếc răng viêm mủ suốt một thời gian rồi mới chịu thu hết can đảm đi đến nha sĩ. Ngay lúc nha sĩ vừa chạm vào chiếc răng đau thì cô ta đã kêu trời như bọng.

- Việc gì mà cô ầm ĩ thế ? - nha sĩ hỏi. - Bộ cô không biết tôi là "nha sĩ không đau" sao ?

- A, - Dinah bẻ lại, - có thể ông không đau nhưng tôi thì đau.


(Sưu tầm)