một bác sỹ đang ngủ thì liền ngồi bật dậy do tiếng điện thoại
- Bác sỹgiúp em với, thằng con trai 3 tuổi của tôi nó nuõc phải cái bao cao su rồi(giọng một người phụ nử) bác sỷ đến nhà em gấp
- được rồi tôi sể đến liền
khi vị bác sỹ thu xếp đồ đạc chủng bị ra xe để đi đến nhà chị ta thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn đầu dây bên kia chính là người phụ nữ vừa mới gọi
-chúng em đã tìm được cái bao cao su mới rồi bác sỹ khỏi cần đến nữa
????.........