Đây là một số đọc hơi hài hài.....
Ai thấy hay thì Thanks
Đọc rồi thì đừng chê nhá
Mai mốt chị cho cái gương
Về soi cái mặt : Dễ thương, nhưng... khờ!
Sóng gió trong lòng đâu chẳng thấy,
Chỉ thấy đôi chân... mỏi quá rồi.

Ai bảo con gái ăn hàng?
- Người ta sợ mập, ăn quà nhịn cơm!

Nói ra lại bảo chua ngoa
Chua ngoa mà được tặng hoa đấy à?
Bây giờ nói chuyện dancing
Cái từ "nhảy nhót" là xưa lắm rồi!

Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố rồi nhe răng cười

Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi... tám tiếng mà không thấm gì

Con trai là chúa giả vờ
Chào em! "mình đã quen sơ rồi mà!?"

Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn

Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta bắn sang tiếng Việt

Xăng ..có thể cạn, lốp... có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi

Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi

Em nai vàng ngơ ngác
Quần chết bác ngựa săn"

Cá không ăn muối cá ươn
Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.

Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ đã hứa những gì

Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác