6 giờ sáng, hai vợ chồng vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặ thì anh chồng dã lên tiếg:

- Hôm nay tôi phải nhắc, tôi là chủ cái nhà này...

- Vâng! - Cô vợ dáp.

- Cô nhớ phải đảm dang...

- Vâng! - Cô vợ nhỏ nhẹ.

- Cô nên biêt rằng... cần phải... và...

(10 phút sau).

- Bởi vì...

- Stop! Ðã hết “10 phút dạy vợ” nhu mọi ngày. Nào, bây giờ anh hãy di nấu an sáng trong lúc em dánh rang, rửa mặt và gọi con dậy...

- Dzà!!!