chơi ngu lấy tiếng

Đây là bài viết chơi ngu lấy tiếng trong box Clips Vui Nhộn, một box của chuyên mục Thế Giới Cười; không hiểu nỗi mấy tên này chơi kiểu gì nữa...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
  1. soibien2303 - 16-11-2010 08:55 AM


    không hiểu nỗi mấy tên này chơi kiểu gì nữa

    Các bài viết liên quan tới chơi ngu lấy tiếng:

  2. N.V.K - 20-11-2010 05:04 PM
    Clip này xem lại vẫn thấy buồn cười, chả hiểu mấy cha này nghĩ gì chơi khăm nhau thế