Làm sao để FTP file PX?

Đây là bài viết Làm sao để FTP file PX? trong box Hệ Điều Hành Windows, một box của chuyên mục Hỏi đáp tin học; Chưa trả lời: Làm sao để FTP file PX? Mình đã coi hướng dẫn và nó nói là phải FTP ...

kết quả từ 1 tới 4 trên 4
 1. Hung - 09-09-2007 05:19 AM
  Chưa trả lời: Làm sao để FTP file PX?

  Mình đã coi hướng dẫn và nó nói là phải FTP cái slideshow của mình qua dạng binary format "your output file is a PX file containing streaming web show data. you must FTP the show to your server in binary format." Vậy mình phải làm sao?

  Các bài viết liên quan tới Làm sao để FTP file PX?:

 2. centos5f4vn - 09-09-2007 11:17 AM
  Bạn Hung mô tả kỹ lại, chứ đọc chẳng hiểu bạn đang hỏi về chương trình gì, về vấn đề gì.
  Nguyên văn bởi Hung Xem Bài viết
  Mình đã coi hướng dẫn và nó nói là phải FTP cái slideshow của mình qua dạng binary format "your output file is a PX file containing streaming web show data. you must FTP the show to your server in binary format." Vậy mình phải làm sao?

 3. Hung - 10-09-2007 03:40 AM
  Thì cái output file của nó là PX nhưng mình cần phải đổi bằng FTP qua dạng binary format mới upload lên website được. Sorry mình cũng không hiểu vấn đề này.

 4. hoclamit - 14-10-2007 02:53 PM
  Nguyên văn bởi Hung Xem Bài viết
  Thì cái output file của nó là PX nhưng mình cần phải đổi bằng FTP qua dạng binary format mới upload lên website được. Sorry mình cũng không hiểu vấn đề này.
  FTP là một giao thức truyền tập tin giữa các máy trong mạng TCP/IP.
  Vì thế khi đọc bài của cậu mình thấy khó hiểu, mong cậu viết lại cho dễ hiểu hơn để mọi người cùng nghiên cứu.
  __________________________________________________ ______

  FTP (viết tắt của tiếng Anh File Transfer Protocol, "Giao thức truyền tập tin") thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet - mạng ngoại bộ - hoặc intranet - mạng nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên kết với máy chủ. Một khi hai máy đã liên kết với nhau, máy khách có thể xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin lên máy chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy của mình, đổi tên của tập tin, hoặc xóa tập tin ở máy chủ v.v. Vì giao thức FTP là một giao thức chuẩn công khai, cho nên bất cứ một công ty phần mềm nào, hay một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP hoặc trình khách FTP. Hầu như bất cứ một nền tảng hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP. Điều này cho phép tất cả các máy tính kết nối với một mạng lưới có nền TCP/IP, xử lý tập tin trên một máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất kể máy tính ấy dùng hệ điều hành nào (nếu các máy tính ấy đều cho phép sự truy cập của các máy tính khác, dùng giao thức FTP). Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các trình khách và trình chủ FTP, và phần đông các trình ứng dụng này cho phép người dùng được lấy tự do, không mất tiền.
  __________________________________________________ _____________

  Xem thêm tại:
  http://vi.wikipedia.org/wiki/FTP