Nguyên văn bởi NetWalk3r Xem Bài viết
Vào phát thấy luôn mà Phần Korea - Japan ấy

---------- Thêm vào lúc 12:37 AM ---------- Bài trước gửi lúc 12:14 AM ----------

OMG, nhầm vớu ku @ngohuyha95 , nó mới thích Nozomi
Em xài tạm hình Xeko trước. Ảnh Nozomi kia vài hôm nữa xài sau anh ạ