Sao nhà mình không lập thêm 1 mục lập trình phần mềm nhỉ , để mọi người có thể trao đổi - thảo luận về các ngôn ngữ lập trình mà mình ưa thích .
Không biết ý kiến các anh thế nào nhỉ ?