Ngôn ngữ lập trình C#

Đây là bài viết Ngôn ngữ lập trình C# trong box Tin Học, một box của chuyên mục Tủ sách Việt; Ngôn ngữ lập trình C# Chương I Tình hình trước khi MS.NET ra đời. Nguồn gốc của .NET Microsoft.NET Chương ...

kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. nguoivienxu - 31-08-2007 09:16 PM
  Ngôn ngữ lập trình C#
  Chương I
  Tình hình trước khi MS.NET ra đời.
  Nguồn gốc của .NET
  Microsoft.NET
  Chương II
  Ngôn ngữ C#
  Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ C#
  Ngôn ngữ C# và các ngôn ngữ khác
  Các bước chuẩn bị chương trình
  Chương trình C# đơn giản
  Phát triển chương trình minh họa
  Câu hỏi và bài tập
  Chương III
  Nền tảng ngôn ngữ C#
  Kiểu dữ liệu
  Biến và hằng
  Biểu thức
  Khoảng trắng
  Câu lệnh
  Toán tử
  Namespace
  Các chỉ dẫn biên dịch
  Câu hỏi và bài tập
  Chương IV
  Xây dựng lớp đối tượng
  Định nghĩa lớp
  Tạo đối tượng
  Sử dụng các thành viên static
  Hủy đối tượng
  Truyền tham số
  Nạp chồng phương thức
  Đóng gói số liệu với các thành phần thuộc tính
  Thuộc tính chỉ đọc
  Câu hỏi và bài tập
  Chương V
  Thừa kế và đa hình
  Đặc biệt hóa và tổng quát hóa
  Sự kế thừa
  Đa hình
  Lớp trừu tượng
  Boxing và unboxing dữ liệu
  Các lớp lồng nhau
  Câu hỏi và bài tập
  ...
  Chương XII
  Các lớp cơ sở .Net
  Lớp đối tượng trong .Net Framework
  Lớp Timer
  Lớp thư mục và hệ thống
  Lớp Math
  Lớp thao tác tệp tin
  Làm việc với tập có sở dữ liệu
  ...
  Cuốn sách là tài liệu PDF, gồm 389 trang, trình bày khá rõ ràng về C#.
  Down here ( 2.4MB, file Zip):

  http://myfreefilehosting.com/f/70373cf8ac_2.4MB

   • No Avatar
    meoconngocnghech180588 bạn ơi cho mình link khác đi!link này die rùi!cảm ơn nhìu
     05:31 AM August 31st, 2011 

  Các bài viết liên quan tới Ngôn ngữ lập trình C#:

 2. nguyen ayun thuy linh - 05-06-2009 09:06 AM
  cho biet giao trinh de lap trinh win dung ngon ngu c# la gi ?

 3. centos5f4vn - 05-06-2009 10:51 AM
  Trong bộ Visual Studio 2005, 2008 của MS có Microsoft Visual C#

  Nguyên văn bởi nguyen ayun thuy linh Xem Bài viết
  cho biet giao trinh de lap trinh win dung ngon ngu c# la gi ?

 4. trongitvn - 29-08-2009 09:40 PM
  Đây là những video hướng dẫn học C# Cơ Bản của Cộng đồng C# Việt Nam (
  www.csharpvn.com
  )


  Tải demo:
  Demo (http://www.csharpvn.com/Lessions/CSharpCoBan_KieuDuLieuP2-17NNQ.rar)


  Bài 1:
  Làm Quen Với C# (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=8165)

  Bài 2:
  Kiểu Dữ Liệu Trong C# (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=8849)
  (Phần 1)

  Bài 3:
  Kiểu Dữ Liệu Trong C# (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=219)
  (Phần 2)

  Bài 4:
  Biểu Thức Và Toán Tử (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=8661)

  Bài 5:
  Câu Lệnh Rẻ Nhánh (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=6135)

  Bài 6:
  Vòng Lặp (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=670)

  Bài 7:
  Tìm Hiểu Về Hàm (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=6675)

  Bài 8:
  Làm Quen Với Mảng (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=4021)

  Bài 9:
  Xử Lý Lỗi Ngoại Lệ (Exception) (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=8466)

  Bài 10:
  Hằng Và Enum (http://www.learning.csharpvn.com/Pages/DownLoad.aspx?Id=1660)

 5. daotuanquang91 - 15-03-2012 06:55 PM
  cảm ơn bạn nhiều. mong bạn up nhiều tài liệu hơn