ebook bảo trì máy tính và lắp ráp & xử lý sự cố

Đây là bài viết ebook bảo trì máy tính và lắp ráp & xử lý sự cố trong box Tin Học, một box của chuyên mục Tủ sách Việt; MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG 2 Bài 1 (2 tiết): Nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi ...

kết quả từ 1 tới 3 trên 3
Like Tree1Thích
 • 1 Post By phamthiyen
 1. phamthiyen - 24-12-2007 03:38 PM
  MỤC LỤC TÓM TẮT BÀI GIẢNG 2
  Bài 1 (2 tiết): Nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi tính 3
  1.1 Cấu hình một máy vi tính 3
  1.2 Phần cứng phần mềm và phần nhão 3
  1.3 Nội dung giáo trình 4
  1.4 Kỹ thuật An toàn khi lắp ráp sửa chữa máy vi tính 4
  Bài 2 (3 tiết) Quy trình cài ðặt máy vi tính 4
  2.1 Quy trình cài ðặt máy vi tính 4
  2.2 Khởi tạo ðĩa cứng qua FDISK, FORMAT 5
  2.3 Cài hệ ðiều hành 6
  2.4 Cài chýõng trình ứng dụng 8
  2.5 Lýu và hồi phục dữ liệu 8
  Bài 3 (5 tiết): Các cấu kiện máy vi tính 8
  3-1 Vỏ máy và nguồn 8
  3-2 Mainboard và microprocessor 9
  3-3 Bộ nhớ ROM BIOS và RAM 14
  3-4 Hệ thống BUS của máy vi tính 18
  Bài 4 (3 tiết): Các card mở rộng trong máy vi tính 21
  4.1 Monitor và card màn hình 21
  4.2 Card âm thanh 23
  4.3 Modem 24
  4.4 Card mạng 25
  4.5 Bàn phím và chuột 25
  Bài 5 (5 tiết): Các ổ ðĩa cứng, ðĩa mềm và CD 26
  5.1 Khái niệm về các ổ ðĩa 26
  5.2 Ðĩa mềm 26
  5.3 Ðĩa cứng 27
  5.4 Ðĩa CD 29
  Bài 6 (2 tiết) Quy trình lắp ráp và sửa chữa các thiết bị tin học 30
  6.1 Quy trình lắp ráp máy vi tính 30
  6.2 Phýõng pháp kiểm tra và khắc phục hý hỏng 31
  6.3 Một số hý hỏng thýờng gặp 31
  6.4 Back up dữ liệu trýớc khi khởi tạo lại ðĩa cứng 31
  6.5 Các tiện ích phục kiểm tra, phát hiện hý hỏng và khắc phục 32
  Bài 1 TH (5 tiết): Khởi tạo ðĩa cứng bằng FDISK, FORMAT 33
  Bài 2 TH (5 tiết): Cài hệ ðiều hành Win98SE và Office97, Vietkey2000 và *****, Pascal, Từ ðiển Lạc Việt 38
  Bài 3 TH (5 tiết): Cài Hệ ðiều hành Win2000/Xp (khởi tạo HDD theo phýõng án không dùng DOS, Office2000/Xp 38
  Bài 4 TH (5 tiết):Thực hành sửa chữa, lắp ráp và nâng cấp máy tính. Thực hành chạy chýõng trình BIOS setup 38
  Bài 5 TH (5 tiết): Công cụ tiện ích phục vụ chuẩn ðoán, sửa chữa và nâng cấp máy vi tính và các thiết bị tin học 47

  giao_trinh_bao_tri_may_tinh.pdf (398.6kb)
  http://www.box.net/shared/k6z2hs3rch

  Các bài viết liên quan tới ebook bảo trì máy tính và lắp ráp & xử lý sự cố:

  kokakola1412 thích.
 2. thanhmabo - 15-03-2011 07:25 PM
  cám ơn thông tin rất hữu ích

 3. kingbabe - 18-05-2011 09:16 AM
  Bạn có giáo trình xử lý lỗi về ổ cứng kô bạn