Dự án đầu tư. mô hình tổ chức và quản lý dự án. Lập kế hoach dự án. quản lý dư án. Phân phối nguồn lực. Dự toán ngân sách. quản lý chi phí, chất lượng dự án. Giám sát, đánh giá dự án. quản lý rủi ro đầu
 http://www.mediafire.com/?9rgnmzpm3zj 
Lastcheck by F4VN Bot: March 19, 2009, 6:04 pm
f4vn bot