Bạn có chác là mình hiều hết những gì xung quanh mình không ? Điều đó là không thể !Các chuyên gia IT cũng vậy .Họ là những người rất giỏi nhưng cũng không thể
ngăn chặn hết những lỗ hổng trên các hệ thống ,không có ai có thể viết nên một quyển sách đủ dày để chuyền đạt cho các bạn tất cả những gì diễn ra trên Net .
Bạn phải tự trang bị cho mình ,mới đầu bạn không phải là một chuyên gia nhưng những kinh nghiệm mà bạn tích lũy được từ các chuyên gia mở rộng tàm hiểu biết của bạn .
chuyên đề này mình nói về kỹ năng bảo mật và khả năng phân tích sự cố .Nhiều năm
tiếp xúc với internet ,mình đã sưu tập được rất nhiều tài liệu về vấn đề này .
Mỗi tài liệu nói về một khĩa cạnh riêng của một vấn đề trong vô vàn các vấn đề xung quang cụm từ bảo mật .Nếu có thời gian và thực sự ham muốn tìm hiều vấn đề bảo mật bạn nên down các ebook này về và bỏ thời gian đọc chúng .Mỗi link là 1 ebook khác nhau và đều là tiếng Việt .
link
Kỹ năng bảo mật
http://www.ziddu.com/download.php?uid=arOfnZWrbquilZqns6yZlJyiZa%2BWlpWn5
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brGcm5msb6ualuKnZ6qhkZSqZKyampqq7
http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZbChnZipaKyZlOKnYaqhkZSqXqyamJSq1
kỹ năng bảo mật phân tích sự cố
http://www.ziddu.com/download.php?uid=abKflpWraaqZlOKnZKqhkZSqYayamZSs4
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brOfmZeqabOelOKnZaqhkZSqYqyanJmu5
Bảo mật trên web
http://www.ziddu.com/download.php?uid=bK%2BfmZqpaKygluKnZqqhkZSqY6yamZqq6
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7OfmZulaa6elOKnZqqhkZSqY6yanJmo6
Tăng cường bảo mật IP
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b66gmZSoaqublZ2nt6yZlJyiaa%2BWlpWp9
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b7Gcm5utca2aluKnaKqhkZSqZayampqo8
Những cách bảo mật cho server
http://www.ziddu.com/download.php?uid=b62gnZWsaLKZlOKnZqqhkZSqY6yanJSm6
Kỹ năng bảo mật XP
http://www.ziddu.com/download.php?uid=brKfm52ucbOanZatt6yZlJyiaa%2BWlpWt9
Hệ thống phát hiện xâm nhập
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za%2BelpuqZ62clJmlr6yZlJyiYa%2BWlpWr1
Tìm hiểu về sql inject
http://www.ziddu.com/download.php?uid=Za2dmJutZ7KZlOKnY6qhkZSqYKyalpSs3
Blutooth Security
http://www.ziddu.com/download.php?uid=aLChlpysZq%2BinOKnYqqhkZSqX6yamZuq2
Hy vọng những ebook này có thể mang lại kiến thức cho bạn !