Chương trình dịch

Đây là bài viết Chương trình dịch trong box Tin Học, một box của chuyên mục Tủ sách Việt; Chúng ta đều biết có rất nhiều loại máy tính khác nhau như máy PC, máy Macshintos với các chíp ...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
 1. nguoivienxu - 15-09-2008 10:56 PM
  Chúng ta đều biết có rất nhiều loại máy tính khác nhau như máy PC, máy Macshintos với các chíp khác nhau và một ngôn ngữ máy khác nhau (tập các chỉ thị lệnh khác nhau).Việc xây dựng các ứng dụng trực tiếp trên ngôn ngữ máy là rất khó và phức tạp. Đối với các ứng dụng lớn thì điều này gần như là không khả thi.
  Vì vậy nhu cầu có một ngôn ngữ trung gian, gần với ngôn ngữ tự nhiên là tất yếu, và khi đó cần có một hệ thống (chương trình) để dịch các chương trình trên ngôn ngữ này sang mã máy để có thể chạy được. Những chương trình làm nhiệm vụ như vậy gọi là các chương trình dịch. Ngoài ra nhiệm vụ của một chương trình dịch không chỉ là chuyển một chương trình từ một ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy mà tổng quát là chuyển một chương trình viết ở một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Thông thường ngôn ngữ nguồn là ngôn ngữ bậc cao và ngôn ngữ đích là ngôn ngữ bậc thấp, ví dụ như từ C hay Pascal sang Asembly.
  Định nghĩa: Chương trình dịch là một chương trình thực hiện việc chuyển đổi một chương trình hay một đoạn chương trình từ một ngôn ngữ này (gọi là ngôn ngữ nguồn) sang ngôn ngữ khác (gọi là ngôn ngữ đích) tương đương.
  ...
  Download
   http://rapidshare.com/files/145489919/ChuongTrinhDich.pdf.html
  hoặc

  http://myfreefilehosting.com/f/0367504b77_0.68MB
  Lastcheck by F4VN Bot: March 19, 2009, 12:23 pm
  f4vn bot

  Các bài viết liên quan tới Chương trình dịch:

 2. linux87 - 30-09-2008 01:01 AM
  cuốn kinh nhất là dragon book của aho, google it