Với cuốn sách này bạn có thể dễ dàng học lập trình C căn bản hơn , các ví dụ và bài tập trình bày rõ ràng và dễ hiểu
  http://www.mediafire.com/?yzn2njzotdw 
Lastcheck by F4VN Bot: March 15, 2009, 8:46 pm
f4vn bot