File: *.pdf
đây là một tài liệu hay cho dân xây dựng
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/4-2009/Ebooks/Hoc_plaxis.rar
link được lấy từ trang
www.3c.com.vn