Tuyển tập thơ Xuân Diệu

Đi trên đường lớn ( bút ký và tiểu luận | in theo bản của NXB Văn học 1968)
  http://www.mediafire.com/?jka1zkayenn 
Dưới sao vàng ( in theo bản của Cứu quốc trung ương 1949 )
  http://www.mediafire.com/?byztlwiymjy 
Gửi hương cho gió (1945)
  http://www.mediafire.com/?niobznwjiwk 
Mài sắt nên kim ( NXB Văn học 1977 )
  http://www.mediafire.com/?mmtmiwmmzgk 
Ngọn Quốc kỳ ( Tráng ca | in theo NXB Văn học 1961 )
  http://www.mediafire.com/?uznoyqmmz0z 
Sáng
  http://www.mediafire.com/?kdyz5gggzi0 
up
Lastcheck by F4VN Bot: March 16, 2009, 4:35 pm
f4vn bot