Mình "lượm" được ebook này, có vẻ hợp cho những người mới học lập trình C.
1.C_canban_GT_PDF.rar

http://www.mediafire.com/?j1yy0xyry2w (http://www.mediafire.com/?j1yy0xyry2w)