ĐÂY LÀ CUỐN GIÁO TRÌNH CHI TIẾT MÁY CỦA PGS.TS. NGUYỄN VĂN YẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIẾT. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GỒM 22 CHƯƠNG VÀ PHẦN ÔN TẬP :
 1. CHƯƠNG 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ THIẾT KẾ MÁY
 2. CHƯƠNG 2 : CÁC CHỈ TIÊU LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT MÁY
 3. CHƯƠNG 3: ĐỘ TIN CẬY CỦA MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY
 4. CHƯƠNG 4 : ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ MÁY
 5. CHƯƠNG 5 : MỐI GHÉP ĐINH TÁN
 6. CHƯƠNG 6 : MỐI GHÉP REN
 7. CHƯƠNG 7 : MỐI GHÉP HÀN
 8. ...
 9. CHƯƠNG 21 : Ổ LĂN
 10. CHƯƠNG 22 : KHỚP NỐI
 11. CHƯƠNG 22 : LÒ XO


SÁCH DÀY: 275 TRANG
ĐỊNH DẠNG : PDF
DUNG LƯỢNG : 5MB
TRÌNH BÀY RÕ RÀNG SẠCH ĐẸP. MỘT TÀI LIỆU CẦN THIẾT CHO DÂN KĨ THUẬT. CHÚC CÁC BẠN HOC TỐT. THÂN.

http://www.mediafire.com/file/yhjdiigminx/Chi tiet may.pdf