Một cuốn sổ tay nhỏ nhưng rất cần thiết cho các sinh viên làm đồ án và các kỹ sư cơ khí.

Sổ tay này cung cấp một số tiêu chuẩn về vật liệu, đơn vị đo, và các thông số cần thiết khác cho ngành cơ khí.


3jpactionso

http://www.mediafire.com/?jodwhkvjwlt
nguồn: sachviet