Hệ Thống Thông Tin Quang-vô Tuyến

Đây là bài viết Hệ Thống Thông Tin Quang-vô Tuyến trong box Khoa Học & Kỹ Thuật, một box của chuyên mục Tủ sách Việt; HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG/VÔ TUYẾN (Trích: LG Information & Communication, Ltd., "Hệ thống thông tin quang/vô tuyến",Trung tâm thông ...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
 1. lythanhthuan - 25-04-2007 03:40 PM
  HỆ THỐNG THÔNG TIN
  QUANG/VÔ TUYẾN
  (Trích: LG Information & Communication, Ltd., "Hệ thống thông tin quang/vô tuyến",Trung tâm thông tin bưu điện dịch, Nhà XB Thanh niên1996)

  1. Hệ thống thông tin quang
  2. Thông tin vô tuyến


  HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG-VÔ TUYẾN

  1. Hệ thống thông tin quang
  1.1. Thông tin quang
  1.1.1. Sự phát triển của thông tin quang
  1.1.2. Các đặc tính của thông tin quang
  1.1.3. Các tính chất cơ bản của ánh sáng
  1.2. Cáp sợi quang
  1.3. Hệ thống cáp quang
  1.4. Phương pháp truyền dẫn đồng bộ
  1.4.1. Cơ sở của tiêu chuẩn hoá
  1.4.2. SDH và SONET
  1.4.3. Phân cấp số cận đồng bộ so với đồng bộ
  1.4.4. Khái niệm phân cấp và mào đầu
  1.4.5. Cấu trúc của khung STM-n
  1.4.6. Cấu trúc ghép kênh đồng bộ
  1.4.7. Con trỏ và đồng bộ hoá
  1.4.8. Các đặc điểm của phương pháp truyền dẫn đồng bộ
  1.6. Cấu hình của mạng bảo vệ dịch vụ
  1.6.6. Các mạch vòng tự hàn gắn
  1.7. Sự tiến triển sang BISDN
  1.7.1. Các khái niệm cơ bản của BISDN
  1.7.2. Các đặc trưng tín hiệu của dịch vụ BISDN
  1.7.3. Nền tảng kỹ thuật của BISDN
  1.7.4. Nền tảng tiêu chuẩn hoá BISDN
  1.7.5. Nguyên tắc cơ bản của BISDN
  1.7.6. So sánh BISDN và ISDN
  1.7.7. Hệ thống thông tin ATM
  1.7.8. Cấu trúc chức năng của BISDN
  1.7.9. Mô hình chuẩn của giao thức
  1.7.10. Giao diện khách hàng - mạng của BISDN
  1.7.11. Giao diện Mạng của BISDN
  2. Thông tin vô tuyến
  2.1. Nền tảng của thông tin vô tuyến
  2.2. Các đặc tính của sóng vô tuyến
  2.2.1. Phân loại tần số vô tuyến
  2.2.2. Đường truyền lan của sóng vô tuyến
  2.5. Hệ thống thông tin di động
  2.5.1. Các loại và các đặc tính của thông tin di động mặt đất
  2.5.2. Cấu hình của hệ thống thông tin di động
  2.5.3. Phương pháp truy nhập kênh
  2.5.4. Cấu hình tế bào
  Các sách tham khảo
  Những chữ viết tắt

  Link:
  http://www.box.net/shared/dqz1esa9o8

  Các bài viết liên quan tới Hệ Thống Thông Tin Quang-vô Tuyến:

 2. tranduchanh - 02-02-2009 07:39 PM
  alo
  bac nao co tai lieu ky thuat truyen hinh moi guu cho tui ban .tui xin cam on nhieu nhieu