Kỹ thuật đo. Một số thiết bị đo thông dụng: đồng hồ vạn năng, đồng hồ vạn năng chỉ thị kim, đồng hồ vạn năng chỉ thị số, máy đo tần số, máy đo điện sóng, thiết bị tạo tín hiệu đo lường

NXB hà nội, 2005. - 105 trang
TÁC GIẢ:VŨ XUÂN GIÁP

http://www.vinhphucnet.vn/TTKHCN/TTCN/41694.pdf