Đây là thời điểm những cánh đồng hoa cúc rộng lớn ở Trung Quốc thi nhau đua sắc. Đứng trước khung cảnh thơ mộng này, khó du khách nào có thể kìm lòng. Những hình ảnh đẹp trên trang 163.
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ
Cánh đồng hoa cúc nở vàng rộ