Phần 1 gồm 30 bức cảnh quan từ núi, rừng đến cảnh hoa, lá Tất cả đều có, chất lương cao 1600x1200
Khỏi bàn nhin là thấy chất lượng roài

MZ12Zont

Downloads : 13mb
http://www.mediafire.com/?24nnimghnv2