[tập hợp một số theme powerpoint
đây là tập hợp một số theme powerpoint cho các bạn trong các buổi thuyết trình,báo cáo đồ án ...
http://dl2.share2u.net/6165661/05_09/free4vn.org_caothanh_tonghop_themppt.rar