Bài này em post lâu rồi nhưng không tìm thấy link cũ. Giờ có cái phiên bản mới nên post lại.

Sản phẩm Administrator's Pak của Winternals là một bộ công cụ chạy trên nền WinPE 1.5, 1.6 hỗ trợ người quản trị khi Windows gặp sự cố hoặc không khởi động được. Sau khi mua Administrator's Pak, Microsoft đã phát triển lên phiên bản Administrator's Pak 2007. Trong thời gian gần đây, công cụ này được gọi là Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset và là một phần của gói công cụ Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance. Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (viết tắt là DaRT hoặc MSDaRT) có 2 phiên bản: DaRT 5.0 và DaRT 6.0.

DaRT 5.0 vẫn là Administrator's Pak và dựa trên WinPE 1.6 với một số thay đổi nhỏ. DaRT 6.0 dựa trên WinPE 2.0, 2.1. DaRT 6.0 hỗ trợ Windows Vista, Windows Server 2008 (x86 và x64). DaRT không hỗ trợ Windows 2000/ XP/ 2003 nên với các hệ điều hành này, cần sử dụng DaRT 5.0.

DaRT 6.0 yêu cầu phần cứng tối thiểu: Bộ xử lý: tối thiểu 1 GHz 32-bit (x86) hoặc 64-bit (x64); RAM: tối 512 MB. DaRT 6.0 bao gồm các công cụ hỗ trợ người quản trị: các lệnh của WinRE; Disk Commander; ERD Registry Editor; Standalone System Sweeper; ERD Commander; ERD Help; LockSmith; Crash Analyzer; Explorer; File Search; File Restore; Hotfix Uninstall; System File Repair; System Information; TCP/IP Config; Map Network Drive; Solution Wizard; Services & Drivers; Disk Management; Disk Wipe; Event Viewer; Autoruns; Zip/Unzip. So với DaRT 5.0 (Administrator's Pak 2007), DaRT 6.0 có một số tính năng mới: Công cụ System Sweeper; System Boot file repair (một phần của WinRE); Một số công cụ được mở rộng để hỗ trợ Vista; Hỗ trợ Windows 64-bit; Hỗ trợ Bitlocker volumes. Sau đây sẽ giới thiệu về DaRT 6.0 trên Vista 32-bit. Download file MSDaRT60_x86.rar (5.33 MB):

http://www.mediafire.com/download.php?wz9yznoibgx
1. Tạo đĩa với công cụ DaRT

Sau khi cài đặt DaRT trên Vista, chạy ERD Commander Boot Media Wizard để tạo đĩa. Trước khi tạo đĩa, cần có: đĩa DVD cài đặt Vista (hoặc Windows Server 2008); Debugging Tools theo link sau:

http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx
Công cụ tạo đĩa ERD Commander Boot Media Wizard chạy theo các bước. Sau đây là các bước chính.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại Select Boot Image

Hộp thoại “Select Boot Image” cho phép chọn đường dẫn đến bộ cài Vista (hoặc Windows Server 2008). Trong ví dụ này chọn “D:\”. Sau khi chọn ổ D, chương trình sẽ copy từ bộ cài Vista các file cần thiết để tạo đĩa khởi động, giải nén chương trình chính của DaRT. Kết thúc sẽ xuất hiện danh sách các công cụ có thể chèn vào đĩa của DaRT.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại Tool Selection

Trên hộp thoại Tool Selection, mục “Include these tools” là các công cụ sẽ được chèn vào đĩa DaRT. Muốn loại bỏ một công cụ, chọn công cụ đó và nhắp nút Remove. Công cụ được chọn sẽ chuyển sang bên nhóm “Exclude these tools” và không được chèn vào đĩa DaRT. Nếu muốn thêm công cụ từ nhóm “Exclude these tools”, chọn công cụ đó và nhắp nút Add.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại Crash Analyser Wizard

Hộp thoại “Crash Analyser Wizard” cho phép chèn công cụ Debug mà ta đã download và cài đặt ở trên. Công cụ này cho phép phân tích các file dump do Windows khi có sự cố tạo ra. Việc phân tích này cho phép người quản trị có thể xác định được nguyên nhân gây sự cố Windows. Lựa chọn “Use the Debugging Tools for Windows in the following location” và dùng nút Browse để mở đến thư mục “C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)” là thư mục Debugging Tools đã cài đặt.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại System Sweeper Definition Download

Công cụ System Sweeper cho phép quét để loại bỏ virus, spyware trên hệ thống. Đây là một công cụ mới của DaRT 6.0 so với DaRT 5.0. Hộp thoại “System Sweeper Definition Download” cho phép bạn download các file definition cho công cụ System Sweeper. Chọn “Yes, download the latest definitions”, khi đó chương trình sẽ tự động download các file definition về và cập nhật vào chương trình System Sweeper.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại Additional Drivers

Với việc DaRT sử dụng trên nền WinPE bản 2.0, 2.1, số lượng driver được hỗ trợ sẽ nhiều hơn DaRT 5.0. Tuy nhiên nếu 2 thành phần trên máy tính của bạn là điều khiển ổ cứng và card mạng không được hỗ trợ, có thể sử dụng hộp thoại “Additional Drivers” để thêm driver và DaRT. Trên hộp thoại “Additional Drivers”, chọn nút “Add Device”, sau đó mở đến thư mục chứa driver mà bạn muốn thêm và chọn file inf cần thiết. Trên ví dụ trên là việc thêm driver scsi và network của VMWare. Sau khi thêm driver, sẽ xuất hiện hộp thoại Additional Files cho phép thêm các file thư mục vào đĩa DaRT.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại Additional Files

Trên hộp thoại “Additional Files” chú ý đường dẫn đến thư mục mount là thư mục sẽ được sử dụng để tạo đĩa DaRT. Nhắp nút “Show Files” để hiển thị nội dung trong thư mục mount. Có thể thấy các thư mục Program Files, Users, Windows trong mount. Copy các folder, file mà bạn muốn thêm vào thư mục mount này. Khi tạo đĩa DaRT, thư mục mount sẽ được đưa vào file boot.wim.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại Create Startup Image

Hộp thoại “Create Startup Image” chỉ ra đường dẫn đến file iso của DaRT được tạo ra. Có thể nhắp Browse để thay đổi đường dẫn lưu file iso được tạo. Sau khi chọn đường dẫn đến file iso sẽ được tạo, chương trình bắt đầu tạo file boot.wim từ thư mục mount nói trên, sau đó tạo file ISO. Kết thúc sẽ có thêm hộp thoại cho phép ghi file iso ra đĩa và thông báo lại đường dẫn đến file iso đó.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Kết thúc việc tạo đĩa DaRT

Nếu chọn đầy đủ các công cụ của DaRT và công cụ System Sweeper, khi thực hiện với đĩa cài Windows Server 2008, file iso có kích thước khoảng 220MB. Chú ý: có thể xem file video hướng dẫn chi tiết việc tạo đĩa theo link sau:
http://www.youtube.com/watch?v=INlTNcdq_24
2. Khởi động với đĩa DaRT 6.0

Khi khởi động máy tính với đĩa DaRT 6.0, DaRT sẽ tìm kiếm các thư mục Windows trên các ổ cứng của máy tính và đưa ra danh sách các hệ điều hành cùng vị trí của nó.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại lựa chọn hệ điều hành

Trên hộp thoại trên, nếu có nhiều hệ điều hành, cần chọn hệ điều hành bạn muốn thực hiện các thao tác và nhắp Next. Sẽ xuất hiện cừa sổ System Recovery với các lựa chọn cơ bản của WinRE. Chú ý: Nếu hệ điều hành bạn muốn chọn không có trong danh sách, có thể do đĩa DaRT nói trên không nhận được điều khiển của ổ cứng. Có thể sử dụng nút “Load Drivers” để nạp driver.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Cừa sổ System Recovery

Trên cừa số “System Recovery”, nhắp lựa chọn “Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset”, xuất hiện cừa sổ có các công cụ của DaRT.

DaRT – Các công cụ hỗ trợ khi Windows gặp sự cố

Hộp thoại MS Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT)

Với các công cụ của DaRT, người quản trị hoàn toàn có thể thực hiện được các công việc như backup dữ liệu, reset mật khẩu người dùng của Windows, phân tích lỗi, diệt virus. Spyware, … Nhận xét: - DaRT 5.0 và DaRT 6.0 là các công cụ rất cần thiết cho người quản trị khi Windows gặp sự cố. - DaRT 6.0 dựa trên WinPE 2.0, 2.1 với dạng boot.wim nên dễ dàng thực tạo khởi động với ổ USB hoặc thông qua PXELinux.

25/01/2010: Cập nhật thêm phiên bản cho Windows 7, MS DaRT V6.5 (cỏ cả bản cho 64bit)

http://www.mediafire.com/?1pysmb0zmhy
(Centos5f4vn từ xhtt)