QEMU - Phần mềm tạo máy ảo trên Windows.

Đây là bài viết QEMU - Phần mềm tạo máy ảo trên Windows. trong box Hệ thống, một box của chuyên mục Thủ Thuật; QEMU - Phần mềm tạo máy ảo trên Windows. Nhắc đến các phần mềm máy ảo, người ta thường nhắc ...

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 18
 1. centos5f4vn - 23-12-2006 11:27 PM
  QEMU - Phần mềm tạo máy ảo trên Windows.

  Nhắc đến các phần mềm máy ảo, người ta thường nhắc đến VMWare và Virtual PC. Có một phần mềm nhỏ gọn và miễn phí và tính năng không kém là qemu. Qemu ban đầu được thiết kế chạy trên Linux, hiện nay đã có phiên bản chạy trên Windows. Qemu được sử dụng ở chế độ dòng lệnh. Chế độ này làm người mới sử dụng gặp rất nhiều khó khăn. QEMU Manager là giao diện của qemu. Tài liệu này sẽ giới thiệu chi tiết về QEMU Manager.

  Trên Windows, qemu chạy ở mode Full system emulation. Trong mode này, qemu mô phỏng đầy đủ một hệ thống (ví dụ như một PC) bao gồm bộ xử lý và các thành phần ngoại vi. Nó cũng được sử dụng để chạy một Hệ điều hành khác mà không cần khởi động lại PC. Khi sử dụng ở mode này nó cũng khá giống với VMWare và Virtual PC.

  Qemu được sử dụng ở chế độ dòng lệnh. Chế độ này làm người mới sử dụng gặp rất nhiều khó khăn. QEMU Manager là giao diện của qemu. Tài liệu này sẽ giới thiệu chi tiết về QEMU Manager.

  1. Download và cài đặt

  Phiên bản hiện thời của qemu là 0.8.2, phiên bản hiện thời của QEMU Manager là 3.0. Có thể tham khảo các tài liệu hướng dẫn về qemu cũng như download các phiên bản của nó theo link sau: . Tham khảo về QEMU Manager theo link sau:
  http://www.davereyn.co.uk/
  Download QEMU Manager bản 3.0 theo link
  http://www.davereyn.co.uk/qem/setupqemuk30.exe
  (Chú ý: download phiên bản có bao gồm qemu và kqemu, ví dụ: Qemu Manager Version 3.0 For Windows (October 2006) With QEMU 0.8.2 and KQEMU support).

  Việc cài đặt QEMU Manager tương đối dễ dàng. Chú ý một số thông tin sau:

  - QEMU Manager ngầm định cài vào thư mục C:\Program Files\QemuManager.

  - Các file chạy của qemu nằm trong đường dẫn C:\Program Files\QemuManager\qemu. File chạy chính là file qemu.exe. Tham khảo mục 2 để biết một số lệnh cơ bản khi sử dung qemu ở chế độ dòng lệnh.

  2. Một số lệnh cơ bản của qemu

  2.1 Tạo một ổ đĩa với qemu-img

  Lệnh qemu-img (file qemu-img.exe) được sử dụng để tạo một file tương ứng với đĩa cứng của máy ảo (disk image). Ví dụ để tạo một file theo chuẩn qcow, kích thước 4Gb, sử dụng lệnh sau:

  qemu-img create -f qcow opensuse10.img 4G
  Trong câu lệnh trên, tham số cuối cùng 4G (4Gb) chính là kích thước tối đa của file ổ cứng – file opensuse10.img. Qcow là một chuẩn của file image. Tham khảo về chuẩn file image qcow theo link sau:
  http://www.gnome.org/~markmc/qcow-image-format.html
  Chú ý: file image nói trên sẽ lưu tất cả các thông tin liên quan đến hệ điều hành chạy trên máy ảo qemu.

  2.2. Boot qemu với ổ cdrom trên máy

  qemu.exe -L . -cdrom "\\.\D:" -hda opensuse10.img -m 256 -boot d
  Trong câu lệnh trên, -cdrom "\\.\D:" được hiểu là gán ổ D (ổ CD-ROM) trên máy thực vào ổ cdrom (-cdrom) của máy qemu. opensuse10.img được gán vào ổ cứng IDE thứ nhất (hda – có hdb, hdc, hdd); -m 256 được hiểu là gán bộ nhớ của máy qemu 256 MB; -boot d được hiểu là máy ảo qemu sẽ boot từ ổ D – ổ CD-ROM. Có thể thay các tham số tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

  2.3 Boot qemu với file iso

  Qemu cũng hỗ trợ việc sử dụng file .iso để cài đặt, ví dụ lệnh sau:

  qemu.exe -L . -cdrom my_os_install.iso -hda opensuse10.img -m 256 -boot d
  Trong đó, my_os_install.iso là tên file .iso mà bạn sử dụng để cài hệ điều hành lên máy ảo.

  2.4 Khởi động một qemu đã cài Hệ điều hành

  Với 1 file img đã cài hệ điều hành, có thể dùng lệnh sau để khởi động file img đó

  qemu -hda opensuse10.img -m 256

  Các bài viết liên quan tới QEMU - Phần mềm tạo máy ảo trên Windows.:

 2. centos5f4vn - 23-12-2006 11:28 PM
  3. QEMU Manager

  Việc sử dụng qemu ở chế độ dòng lệnh rất khó đối với người mới bắt đầu. Để thuận tiện hơn, có thể sử dụng QEMU Manager. Để chạy QEMU Manager có thể nhắp Start-> Programs-> Qemu Manager Integrated-> Qemu Manager. Giao diện của QEMU Manager như Hình 1.

  qemu 01
  Hình1: Giao diện QEMU Manager

  3.1. Tạo một máy ảo trên QEMU Manager

  Để tạo một máy ảo, trên Hình 1, nhắp vào nút dấu (+), xuất hiện hộp thoại Create New Virtual Machine Wizard.

  qemu 02
  Hình 2: Create New Virtual Machine Wizard – Step 1

  Trong Hình 2, gõ tên của máy ảo vào ô New Virtual Machine Name, ví dụ gõ opensuse10. Sau đó nhắp Next để tiếp tục.

  qemu 03
  Hình 3: Create New Virtual Machine Wizard – Step 2

  Trong Hình 3 cho phép lựa chọn Hệ điều hành sẽ được cài trên máy ảo. QEMU Manager có chọn một số hệ điều hành ngầm định và số lượng RAM tối thiểu tương ứng. Ví dụ khi ta chọn Linux Distribution, RAM tối thiểu sẽ là 128 MB. Tùy theo RAM thật trên máy tính mà ta sẽ chọn RAM ảo phù hợp, ở đây, tôi chọn RAM 256 MB. Sau đó nhắp Next để tiếp tục.
  qemu 04
  Hình 4: Create New Virtual Machine Wizard – Step 3

  Hình 4 cho phép lựa chọn ổ cứng cho máy ảo. Có 03 lựa chọn:

  • Create New Virtual Drive: tạo ổ cứng mới (tạo file image, giống như khi sử dụng lệnh qemu-img ở mục 2.1).
  • Use Exiting Virtual Drive: sử dụng một đĩa ảo đã tồn tại (sử dụng một file image đã tạo).
  • This Virtual Machine Does Not Require A Virtual Drive: Sử dụng máy ảo không cần ổ cứng (sử dụng trong trường hợp thử các đĩa live Linux,...)


  Bước này chọn Create New Virtual Drive, sau đó nhắp Next để tiếp tục.

  qemu 05
  Hình 5: Nhập tên file image

  Sau khi chọn Create New Virtual Drive xuất hiện hộp thoại cho phép nhập tên file image và lựa chọn đường dẫn để lưu file đó (xem Hình 5). Sau đó nhắp nút Save để xác nhận thông tin.

  qemu 06
  Hình 6: Create New Virtual Machine Wizard – Step 4

  Hình 6 cho phép xác định kích thước của ổ cứng trên máy ảo và loại ổ. Gõ kích thước (tính theo Mb) vào ô Drive Size, ví dụ 10000Mb, sau đó chọn loại ổ ở ô Drive Type. Drive Type có 03 lựa chọn là qcow, Raw và vmdk. Trong đó vmdk là định dạng file được sử dụng trên VMWare. Ở đây lựa chọn Drive Type là qcow (QEMU Image Format).

  qemu 07
  Hình 7: Create New Virtual Machine Wizard – Step 5

  Hình 7 cho phép Enable Audio và chạy máy ảo ở mode Full Screen. Ở bước này, nhắp Next để tiếp tục.

  qemu 08
  Hình 8: Create New Virtual Machine Wizard – Step 6

  Hình 8, chọn Save Virtual Machine, các thông tin cấu hình ở 5 bước trên sẽ được lưu lại, quay trở lại giao diện chính với danh sách các máy ảo (xem Hình 9).
  qemu 09
  Hình 9: Giao diện chính sau khi tạo máy ảo

  3.2. Cấu hình máy ảo

  Nếu như trên VMWare hoặc Virtual PC có thể vào BIOS của máy ảo để chỉnh thêm một số tham số thì ở QEMU không có BIOS ảo đó. Do đó cần để ý đến cấu hình của máy ảo.

  Trong Hình 9, có thể có nhiều máy ảo. Để cấu hình máy ảo nào, chọn máy ảo đó và nhắp vào biểu tượng Configure.

  qemu 10
  Hình 10: Biểu tượng Configure (ô mầu xanh)

  qemu 11
  Hình 11: Virtual Machine Configuration – tab General

  Hình 11 là cấu hình của máy ảo đã lựa chọn. Trong tab General có các thông tin cần chú ý:

  • Virtual Machine Name: tên máy ảo
  • RAM Installed: kích thước RAM của máy ảo đã được chọn (theo MB). Trong ví dụ này là 256 MB.
  • Sound: chọn loại card sound cho máy ảo.
  • Enable USB Support: cho phép máy ảo hỗ trợ cổng USB.


  qemu 12
  Hình 12: Virtual Machine Configuration – tab Disk Configuration

  Hình 12, tab Disk Configuration cần chú ý các mục sau:

  • Hard Disk Drives: cho phép thay đổi ổ cứng của máy ảo, hoặc thêm các ổ cứng hdb, hdc, hdd. Trong ví dụ trên, máy ảo chỉ có 1 ổ cứng hda.
  • CD-ROM drives: Cho phép lựa chọn ổ đĩa CD-ROM cho máy ảo. Cho phép máy ảo khởi động từ đĩa CD-ROM. Có thể chọn ổ đĩa CD-ROM của máy ảo tương ứng với một file .iso.
  • Floppy Disk Drives: Cho phép lựa chọn ổ đĩa mềm (fda, fdb).

  Các tab NetworkAdvanced dành cho người đọc tự tìm hiểu.

  3.3. Sử dụng máy ảo

  Ví dụ này sẽ khởi động máy ảo từ đĩa Hiren. Cấu hình máy ảo để boot từ đĩa CD-ROM Hiren ở Hình 12 bằng cách lựa chọn Boot From CD-ROM và Use System CD-ROM Drive rồi chọn ổ label của ổ CD-ROM trên máy thật. Sau đó nhắp vào biểu tượng Lauch select Virtual Machine (biểu tượng hình tam giác mầu xanh). Xuất hiện cửa sổ của QEMU.

  qemu 13
  Hình 13: Khởi động máy ảo

  Khi đó máy ảo sẽ khởi động với đĩa CD-ROM và xuất hiện màn hình quen thuộc của đĩa Hiren (xem Hình 14).

  qemu 14
  Hình 14: Khởi động máy ảo với đĩa Hiren

  Muốn cài đặt một hệ điều hành khác như Windows 2003, Ubuntu, opensuse, chỉ cần thay đĩa tương ứng. Khi đó việc cài đặt trên máy ảo cũng khá giống như khi cài đặt trên máy thật.

  5. QEMU OS

  Trên thực tế, việc cài đặt một Hệ điều hành (OS) bất kỳ trên máy ảo nhiều khi gặp khó khăn do người sử dụng chưa quen cách cài đặt hệ điều hành đó. Trên site
  http://www.oszoo.org/wiki/index.php/Category:Operating_System_Images
  đã có sẵn một số OS đã được cài trên các file .img. Người sử dụng chỉ cần download các file này về để có thể dùng các hệ điều hành đó thông qua qemu. Các hệ điều hành dạng này rất thích hợp cho những người muốn tìm hiểu một hệ điều hành mới. Có rất nhiều image của Hệ điều hành đã trên oszoo như FreeBSD, OpenSolaris, NetBSD,...(Xem Hình 15).
  qemu 15
  Hình 15: Các image của Hệ điều hành

  Với Linux, có các image của các Hệ điều hành thông dụng như Centos, Debian, Kubuntu, SuSE, Slackware,...(xem Hình 16).

  qemu 16
  Hình 16: Các image của Hệ điều hành Linux

  Ví dụ: Khi down image của hệ điều hành openSolaris (xem Hình 15). Link download dạng torrent, sau khi download ta được file opensolaris.tar, giải nén file opensolaris.tar được 2 file opensolaris.img và file readme.txt. File .img là file chính chứa hệ điều hành openSolaris đã được cài trên QEMU, file .txt chứa các thông tin mô tả:

  ***************************************************
  
  DISKIMAGE:
  
  ----------
  
  this disk contain :
  
  -5G for solaris (enough for X server, gcc and other gnu tools)
  
  -5G for slackware
  
  -10G free if i remeber well...
  
  PASSWORD:
  
  ----------
  
  they are 2 users on the solaris box and two for linux:
  
  root password : root
  
  dumb password : dumb
  
  ***************************************************  Đọc file .txt, ta thấy mật khẩu của root là root

  Để sử dụng file opensolaris.img, khi tạo một máy ảo mới, ở Hình 4, lựa chọn Use Exiting Virtual Drive sau đó chọn đường dẫn đến file opensolaris.img. Khi khởi động máy ảo này, sẽ xuất hiện cửa sổ của Solaris như Hình 17.

  qemu 17
  Hình 17: openSolaris trên QEMU

  Một dạng khác của qemu OS như QEMU-Puppy_ A Personal Portable Computer. Tham khảo link sau :

  http://www.erikveen.dds.nl/qemupuppy/index.html
  Dạng này có sẵn file chạy của qemu trên Linux, Windows. Có thể copy ra USB để tự động chạy Hệ điều hành trên đó.

  Tham khảo:
  http://www.itgatevn.com.vn/?u=nd&scid=10&nid=7806
  QEMU trên Linux
  http://free4vn.org/showthread.php?t=590

 3. Gefox4 - 24-12-2006 10:42 AM
  Lằng nhằng phức tạp, lại còn bị die mất mây hình. Nhưng e mới với nghề dù sao có cái bài chỉ dẫn này vẫn hơn. Thanks a.

 4. centos5f4vn - 24-12-2006 12:05 PM
  Có hình nào chết đâu?? Mới vào thì đọc cái đoạn QEMU Manager là được rồi.
  Nguyên văn bởi Gefox4 Xem Bài viết
  Lằng nhằng phức tạp, lại còn bị die mất mây hình. Nhưng e mới với nghề dù sao có cái bài chỉ dẫn này vẫn hơn. Thanks a.

 5. Joy - 24-12-2006 08:05 PM
  Có yêu cầu cài lại Linux không bạn?

 6. centos5f4vn - 24-12-2006 10:01 PM
  Cài lại Linux là sao?? Nó chỉ tạo một cái máy ảo, sau đó muốn cài hệ điều hành nào lên cái máy ảo đó chẳng được.
  Nguyên văn bởi Joy Xem Bài viết
  Có yêu cầu cài lại Linux không bạn?

 7. Joy - 25-12-2006 05:47 AM
  ah, ý mình là khi cài Linux rồi thì khi cài QEMU có phải cài lại Linux không?

 8. centos5f4vn - 25-12-2006 06:59 AM
  Ở trên nói là qemu chạy trên WIndows mà.
  Nghĩa là QEMU là một chương trình chạy trên Windows. QEMU sẽ tạo một giả lập của PC (gọi là máy ảo). Sau đó người ta mới cài Linux hoặc 1 cái hệ điều hành nào đó.
  Ý của bác Joy là sao?? Ý bác là đã cài Linux chạy song song với WIndows, khi khởi động có thể lựa chọn Linux hoặc Windows để chạy á??
  Nguyên văn bởi Joy Xem Bài viết
  ah, ý mình là khi cài Linux rồi thì khi cài QEMU có phải cài lại Linux không?

 9. Joy - 25-12-2006 06:03 PM
  Ý tớ là nếu mình đã cài Linux rồi, update mọi thứ hết rồi mà bây h cài QEMU trên Windows lại phải cài lại Linux, update lại từ đầu thì hơi mệt Thế nên tớ mới hỏi là có cách nào để giữ lại Linux đã cài ko.

 10. centos5f4vn - 25-12-2006 08:01 PM
  Tình huống của bác là: Máy tính cài 2 hệ điều hành Linux và Windows song song. Khi khởi động sẽ chọn 1 trong 2 hệ điều hành để khởi động. Tức là Windows được cài lên 1 partition, Linux có thể cài trên một hoặc nhiều partition.
  QEMU hay VMWare đều hỗ trợ việc chạy máy ảo sử dụng một partition trên ổ cứng thật. Tức là về nguyên tắc chạy qemu (hoặc VMWare) trên Windows, có thể tạo một máy ảo để sử dụng 1 partition thật và gọi hệ điều hành trên đó để khởi động. Tuy nhiên có 1 số điều cần tham khảo:
  - Việc đọc-ghi thẳng trên partition thật không được khuyến khích, vì có thể cả hệ điều hành trên máy thật và máy ảo đều đọc-ghi đến partition đó.
  - Hệ điều hành Linux đã cài trên máy thật nên nhận phần cứng của máy thật. Khi gọi nó khởi động trên máy ảo, nó sẽ nhận lại phần cứng trên máy ảo. Do đó có thể Linux sẽ không chạy được trên máy ảo.
  - Do Linux cần tối thiểu 2 partition là "/" và "swap" nên khi tạo máy ảo lại phải tạo cả 2 partition ảo, mỗi partition ảo tương ứng với 1 partition thật.

  Ngược lại thì sao?? tức là nếu chạy hệ điều hành thật là Linux, trên hệ điều hành này cài qemu (hoặc VMWare). Qemu (hoặc VMWare) sẽ gọi Windows trên partition thật một cách dễ dàng hơn.

  Nguyên văn bởi Joy Xem Bài viết
  Ý tớ là nếu mình đã cài Linux rồi, update mọi thứ hết rồi mà bây h cài QEMU trên Windows lại phải cài lại Linux, update lại từ đầu thì hơi mệt Thế nên tớ mới hỏi là có cách nào để giữ lại Linux đã cài ko.

 11. Joy - 26-12-2006 05:59 AM
  Theo ý của centos4 tức là nếu cài VMWare hoặc qemu trên Linux thì ko cần cài lại Windows mà vẫn gọi được nó nhưng lại không làm được điều ngược lại (cài VMWare hoặc qemu trên Windows thì ko cần cài lại Linux) phải ko?

  Nguyên văn bởi centos4 Xem Bài viết
  Ngược lại thì sao?? tức là nếu chạy hệ điều hành thật là Linux, trên hệ điều hành này cài qemu (hoặc VMWare). Qemu (hoặc VMWare) sẽ gọi Windows trên partition thật một cách dễ dàng hơn.

 12. centos5f4vn - 26-12-2006 08:28 AM
  E chỉ nói làm như thế sẽ dễ dàng hơn. Chứ cài VMware hoặc qemu trên windows, vẫn gọi được cái linux.
  Nguyên văn bởi Joy Xem Bài viết
  Theo ý của centos4 tức là nếu cài VMWare hoặc qemu trên Linux thì ko cần cài lại Windows mà vẫn gọi được nó nhưng lại không làm được điều ngược lại (cài VMWare hoặc qemu trên Windows thì ko cần cài lại Linux) phải ko?

 13. centos5f4vn - 26-12-2006 08:29 AM
  E chỉ nói làm như thế sẽ dễ dàng hơn. Chứ cài VMware hoặc qemu trên windows, vẫn gọi được cái linux. Nhưng phải ngồi thử thì mới chắc chắn được. Vì không phải bản Linux nào cũng có thể chạy kiểu đó đc.
  Nguyên văn bởi Joy Xem Bài viết
  Theo ý của centos4 tức là nếu cài VMWare hoặc qemu trên Linux thì ko cần cài lại Windows mà vẫn gọi được nó nhưng lại không làm được điều ngược lại (cài VMWare hoặc qemu trên Windows thì ko cần cài lại Linux) phải ko?

 14. Joy - 27-12-2006 08:10 PM
  Tớ cài Fedora Core 5 dùng VMWare thì không gọi được. centos4 thử xem nhé

 15. centos5f4vn - 28-12-2006 01:55 PM
  Bác Joy thử mô tả xem bác cài windows, Linux trên các phân vùng như thế nào? hiện tại cái nào đang quản lý boot (GRUB hay windows? Linux đang ở những phân vùng nào.
  Nguyên văn bởi Joy Xem Bài viết
  Tớ cài Fedora Core 5 dùng VMWare thì không gọi được. centos4 thử xem nhé

Trang 1/2 1 2 cuốicuối