Cứu dữ liệu với Nucleus Kernel for FAT and NTFS

Đây là bài viết Cứu dữ liệu với Nucleus Kernel for FAT and NTFS trong box Hệ thống, một box của chuyên mục Thủ Thuật; Cứu dữ liệu với Nucleus Kernel for FAT and NTFS 1. Giới thiệu chương trình Nucleus Kernel for FAT and ...

Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 15 trên 19
 1. centos5f4vn - 04-03-2007 01:59 PM
  Cứu dữ liệu với Nucleus Kernel for FAT and NTFS

  1. Giới thiệu chương trình

  Nucleus Kernel for FAT and NTFS là một chương trình phục hồi dữ liệu (bị xoá, format, ghost,…) khá hiệu quả. So với GetDataBack, nó hiệu quả không kém.

  Thông tin về chương trình có thể tham khảo theo link dưới
  http://www.nucleustechnologies.com/FAT-NTFS-Data-Recovery.html
  Hoặc tham khảo
   http://free4vn.org/showthread.php?t=18236&highlight=Nucleus+Kernel
  Downloads (Phiên bản 4.03 - 2MB)
  http://www.mediamax.com/centos4/Hosted/recovery/Nucleus%20Kernel%20for%20FAT%20NTFS.rar
  Pass: free4vn.org
  Link New
  http://www.mediafire.com/download.php?0zwwb4mzxxj
  2. Tính năng chương trình
  - Hỗ trợ việc phục hồi dữ liệu từ các hệ thống file (file system) như FAT, FAT32, NTFS 4 (trên Windows NT) và NTFS 5 (trên Windows NT Service Pack 5,6; Windows 2000/XP/2003, Windows Vista)

  Yêu cầu về Hệ thống
  • 1- Pentium-class processor
  • 2- Windows 9X/ME/NT/2000/XP
  • 3- RAM (128 MB recommended)
  • 4- 20 Mb of free space


  3. Hướng dẫn sử dụng
  - Sau khi download chương trình, tiến hành cài đặt, việc cài đặt rất dễ dàng và nhanh chóng. Sau khi cài đặt, để chạy chương trình, nhắp Start->Programs-> Nucleus Kernel for FAT and NTFS-> Nucleus Kernel for FAT and NTFS.
  Giao diện của chương trình như sau:
  NucluesKernel01
  Hình 1: Giao diện chương trình Nucleus Kernel for FAT and NTFS

  Trên Hình 1 cần làm theo 3 bước cơ bản sau:
  • 1- Chọn ổ đĩa để scan ở panel bên trái. Bước này nếu Windows không nhận được ổ cứng (hoặc ổ USB để đưa vào My Computer thì … chịu .
  • 2- Chọn kiểu để scan. Có 2 kiểu là StandardAdvance. Dưới đây sẽ hướng dẫn cả 2 kiểu scan đó.
  • 3- Nhắp nút Next.
  • Khi chọn vào ổ đĩa, sẽ có các thông tin lien quan đến ổ đĩa đó xuất hiện, trong ví dụ Hình 1, ta đã lựa chọn ổ đĩa USB, 996MB và có các thông tin về ổ đĩa đó như Cylinder, Head, Sector per Track.


  3.1 Kiểu Standard Scan
  Kiểu Standard Scan được lựa chọn nếu:
  • 1- Bạn mới vô ý xoá dữ liệu
  • 2- Bạn nhận được thông báo kiểu như Drive Not Formatted hoặc Drive Not Ready.
  • 3- Nếu ổ đĩa có bad sector(s) hoặc bạn nhận được thông báo Sector not found.
  • 4- Nếu bạn xoá partition(s) bằng lệnh fdisk hoặc dùng Computer Management.


  Khi chọn kiểu Standard Scan, nhắp Next để tiếp tục.
  NucluesKernel02
  Hình 2: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Standard Scan Step 1

  Trong Hình 2 sẽ đưa ra thông tin về các partition của ổ đĩa mà ta đã lựa chọn ở Hình 1. Ở ví dụ trên, ổ USB chỉ có duy nhất một partition, dùng hệ thống file FAT 32. Có thể sử dụng nút Search Partition để dò tìm lại các partition trên ổ đĩa đó. Lựa chọn Partition muốn cứu dữ liệu, nút Next sẽ hiển thị. Khi đó nhắp nút Next để tiếp tục.
  NucluesKernel03
  Hình 3: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Standard Scan Step 2

  Trong Hình 3 sẽ liệt kê hết tất cả các thư mục, file có trong partition mà ta đã chọn ở Hình 2. Chương trình cũng có lưu ý rằng nếu không thấy dữ liệu mà bạn muốn, quay lại để chọn kiểu Advance Scan.

  Cần chú ý rằng các file mầu đỏ là các file đã bị xoá trên ổ đĩa.
  Trên Hình 3, để recove thư mục hoặc file nào đó, có thể chuột phải vào thư mục hoặc file đó. Trên menu chuột phải, lựa chọn Recover Selected… Để recove tất cả dữ liệu trên partition nói trên, có thể chọn trên menu chuột phải Recove All…
  NucluesKernel04
  Hình 4: Lựa chọn thư mục chứa dữ liệu Recove

  Sau khi chọn Recover Selected (hoặc Recover All) ở Hình 3, sẽ xuất hiện hộp thoại cho phép lựa chọn folder để lưu các dữ liệu recove. Sau bước này, chương trình sẽ phục hồi dữ liệu muốn cứu vào folder đã chọn. Quá trình phục hồi nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào kích thước dữ liệu muốn cứu, mức độ lỗi của ổ đĩa,…

  3.2 Kiểu Advance Scan
  Kiểu Advance Scan được lựa chọn nếu:
  • 1- Sử dụng Standard Scan không recover được dữ liệu mong muốn.
  • 2- Nếu đã format ổ đĩa
  • 3- Nếu đã xoá Partition Table và Standard Scan không thể recover dữ liệu
  • 4- Recover các folder, file đã bị xoá từ lâu.


  Chú ý: Khi recover dữ liệu, nên sử dụng kiểu Standard Scan trước, nếu không được thì sử dụng kiểu Advance Scan.
  NucluesKernel05
  Hình 5: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Advance Scan Step 1

  Trong Hình 5 có 2 bước thực hiện:
  • 1- Chọn partition muốn cứu dữ liệu ở panel bên trái
  • 2- Nhắp nút Next để tiếp tục


  So với chức năng của Standard Scan (hình 2) thì Advance Scan có them lựa chọn: Select File System; Start Sector và End Sector. File System có thể chọn 1 trong 3 kiểu là FAT; FAT 32 và NTFS. Đối với một số trường hợp, chương trình không tự động check được file system của Hệ thống (hoặc có thể check sai), khi đó ta cần phải nhớ file system của partition đó và lựa chọn thủ công.

  Start Sector và End Sector là vị trí bắt đầu và kết thúc của một vùng ổ cứng. Ngầm định là vị trí bắt đầu và kết thúc của một partition. Tuy nhiên trên thực tế có trường hợp phải lựa chọn thủ công khi chương trình không xác định được (không nhận được partition).

  NucluesKernel06
  Hình 6: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Advance Scan Step 2

  Sau khi chọn Next ở Hình 6, Nucleus Kernel sẽ scan bắt đầu từ Start Sector đến End Sector. Có thể theo dõi được vị trí sector đang được scan. Có thể dừng quá trình scan bằng nút Stop. Đến khi kết thúc quá trình scan, sẽ xuất hiện Hình 7
  NucluesKernel07
  Hình 7: Nucleus Kernel for FAT and NTFS – Advance Scan Step 3

  Trên Hình 7 là thông tin về partition được lựa chọn. Nhắp nút Next để tiếp tục. Khi đó các thông tin có thể recover được sẽ xuất hiện như Hình 3. Tiến hành recover bằng cách nhắp chuột phải vào folder hoặc file. Trên menu chuột phải, chọn chức năng Recover Selected…
  (xem chi tiết phần recover ở mục 3.1).

  4. Một số lựa chọn khi recover dữ liệu
  Dưới đây sẽ nêu các bước khôi phục dữ liệu cơ bản trong 3 trường hợp:
  4.1. Recover tất cả file, folder đã bị xoá

  • 1- Chọn ổ đĩa vật lý và lựa chọn Standard Scan
  • 2- Lựa chọn Partition muốn recover
  • 3- Nucleus Kernel sẽ tìm kiếm các file, folder trong partition và đưa ra danh sách các file tìm thấy.
  • 4- Chọn menu Tools->Settings. Trong mục Setting for deleted file(s), chọn Recover only deleted file(s) (xem Hình 8)

  NucluesKernel08
  Hình 8: Lựa chọn Recover only deleted file(s)

  Chú ý: Các bước từ 1 đến 3 giống như các bước thực hiện ở mục Standard Scan. Bước 4 hơi khác là khi ta recover là lựa chọn chỉ các file bị xoá. Các file bị xoá khi sử dụng Standard Scan chính là các file mới bị xoá. Nếu các file đã xoá từ lâu, có thể chọn kiểu Advance Scan.

  4.2. Recover partition đã bị format với kiểu hệ thống file khác

  Nucleus Kernel có thể sử dụng để recover các partition mà bị format sang hệ thống file khác, với các trường hợp sau:

  • FAT32 formatted as NTFS
  • NTFS formatted as FAT32
  • FAT16 formatted as FAT32
  • FAT32 formatted as FAT16
  • FAT16 formatted as NTFS
  • NTFS formatted as FAT16


  • 1- Lựa chọn đĩa vật lý và chọn Advance Scan.
  • 2- Lựa chọn partition đã bị format và nhắp Next. (xem Hình 5). Nếu hệ thống file đã bị thay đổi, lựa chọn Hệ thống file ban đầu trong ô Select File System (xem Hình 9). Nếu không nhớ chính xác Hệ thống file ban đầu, có thể thử lần lượt các trường hợp.


  NucluesKernel09
  Hình 9: Lựa chọn File System

  Nucleus Kernel sẽ tìm kiếm dữ liệu trong vùng sector được lựa chọn. Các bước tiếp theo sẽ tiến hành như mục 3.2.

  4.3. Recover ổ đĩa đã bị phân chia lại (re-partitioned)

  Thực hiện theo các bước sau:
  • 1- Lựa chọn ổ đĩa vật lý, sau đó chọn kiểu Advance Scan.
  • 2- Lựa chọn ổ đĩa vật lý (chú ý là không chọn partition) để scan.
  • 3- Nucleus Kernel sẽ scan đĩa (scan tất cả các partition trên đĩa đó và sẽ hiển thị tất cả các hệ thống file trên đó
  • 4- Lựa chọn hệ thống file và nhắp nút Next
  • 5- Nucleus Kernel sẽ hiển thị dữ liệu tương ứng.
  • 6- Lựa chọn dữ liệu muốn recover và copy đến folder an toàn.

  Các bài viết liên quan tới Cứu dữ liệu với Nucleus Kernel for FAT and NTFS:

 2. hoclamit - 26-11-2007 09:54 PM
  Thật tuyệt vời, đúng là một chương trình tốt.
  Hôm nay ngồi làm lung tung trên cái USB, bị virus nên quyết định format, không may là trong đó có bài tập mai nộp thầy mà không sao chép bản dự phòng. Hix, tưởng là hết hy vọng, lên mạng search với từ khóa "cuu du lieu", google trả về quá trời kết quả, loay hoay chưa biết chọn cái nào, thế là mình giới hạn, chỉ search trong rum. Hà hà, may mà có bác Centos5 giới thiệu Nucleus Kernel, quyết định làm thử. Thành công mỹ mãn, cứu được full dữ liệu, kể cả những dữ liệu đã xóa từ hôm nào. Mừng quá, cám ơn bác Centos5 lần nữa.

 3. bluesun_1984 - 10-12-2007 08:13 AM
  Hay quá đi. Pass giải nén là gì vậy centos5???

 4. centos5f4vn - 10-12-2007 09:20 AM
  Pass: free4vn.org hoặc www.free4vn.org

 5. bola_bolo - 12-01-2008 02:11 PM
  Mình nghĩ cứu được hay không còn do lúc format hay lúc vừa xoá file xong thì có bị file khác chép đè lên hay không. Chứ bị chép đè lên thì chắc cứu đằng trời quá

 6. hoclamit - 12-01-2008 02:42 PM
  Ai cũng thế, khi bị mất dữ liệu là ngay lập tức người ta sẽ tìm cách để cứu -> Còn kịp.

  Trường hợp hiếm gặp là mất dữ liệu, copy + paste + delete lung tung -> Xác xuất thấp.

 7. centos5f4vn - 12-01-2008 03:02 PM
  Vấn đề là chép dữ liệu lên thì nó đè vào đâu, vào dữ liệu nào, đè 1 phần hay đè hết cả file,... Những cái này chẳng ai lường được. Nên khi muốn cứu dữ liệu thì cứ cố gắng thôi.
  Có một số chương trình xóa triệt để bằng cách ghi đè dữ liệu còn gì.

  Nguyên văn bởi bola_bolo Xem Bài viết
  Mình nghĩ cứu được hay không còn do lúc format hay lúc vừa xoá file xong thì có bị file khác chép đè lên hay không. Chứ bị chép đè lên thì chắc cứu đằng trời quá

 8. duclinh0812 - 13-11-2008 09:32 PM
  cứu em với bác centos5 oi. em format hết cả ổ cứng rồi. giờ muốn lấy lại. nhưng sao em ko thể dow được cái chương trình này. chỉ dúp em với...cảm ơn bác nhìu nhìu

 9. vanchien123 - 16-03-2009 08:09 PM
  link nay sao download ko duoc. xin vui long fix lai link gium`. thanks !!!!!!

 10. mrthangvnn - 05-05-2009 12:29 PM
  down hoai khong duoc a anh em

 11. centos5f4vn - 05-05-2009 02:39 PM
  Down chỗ Link New Post #1 nhé
  Nguyên văn bởi mrthangvnn Xem Bài viết
  down hoai khong duoc a anh em

 12. TSLOVEKT - 05-06-2009 12:43 AM
  Nguyên văn bởi centos5f4vn Xem Bài viết
  Down chỗ Link New Post #1 nhé
  Chỗ đó là chỗ nào?? Sao em down mãi ko đc zay nè

 13. JesseOrYou - 05-06-2009 12:54 AM
  NEW LINK
  http://www.mediafire.com/download.php?0zwwb4mzxxj
  em ko coi kỹ rùi link nè

 14. hoanglong1712 - 17-08-2009 03:48 AM
  cảm ơn bác centos5 rất nhiều
  tôi đang cố tìm cách đê cứu dữ liệu cho đứa em họ
  con gái mà, nó chẳng biết gì về máy tính nên bị virus nặng lại găp thằng thợ thùng sửa vớ vẩn nên xoá sạch cả
  tôi đã thử dùng R-recovery nhưng chưa cứu được hết
  tôi tin là phần mềm mà bác cho sẽ cứu được hết phần còn lại

 15. nguyenhung1121990 - 22-09-2009 02:45 PM
  SOFT này cứu đc cả dữ liệu ngay cả khi FORMAT cả các phần vùng..
  Mình dánh giá rất cao SOFT này

Trang 1/2 1 2 cuốicuối