auto shut down không cần dùng chương trình

Đây là bài viết auto shut down không cần dùng chương trình trong box Hệ thống, một box của chuyên mục Thủ Thuật; có thể 1 số bạn chưa biết nên mình post lên đây cho mọi người tham khảo nhé vao start ...

kết quả từ 1 tới 5 trên 5
 1. nguyenbalinh - 09-01-2009 12:09 AM
  có thể 1 số bạn chưa biết nên mình post lên đây cho mọi người tham khảo nhé
  vao start -> Run -> Gõ câu lệnh shutdown -s -t 3600 (3600 =1 h tự tắt máy)
  thật đơn giản nhỉ.Chúc các bạn năm mới vui vẻ

  Các bài viết liên quan tới auto shut down không cần dùng chương trình:

 2. cuocsong6so - 09-01-2009 05:16 PM
  Gớm thêm các tham số nè;
  shutdows -r khởi động lại "mặc định là sau 30giây"
  shutdows -s tắt máy
  shutdows -l logoff
  shutdows -x -t x quy định thời gian của các lệnh trên.
  shutdows -a hủy lệnh trên

 3. Noah - 08-04-2009 05:02 PM
  Shutdown là một lệnh trong DOS. Trong mode Shutdown còn có nhiều command khác:Run-->CMD-->shutdown

  D:\Documents and Settings\Tuan>shutdown
  Usage: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\computername] [-t xx] [-c "c
  omment"] [-d upx:yy]

  No args Display this message (same as -?)
  -i Display GUI interface, must be the first option
  -l Log off (cannot be used with -m option)
  -s Shutdown the computer
  -r Shutdown and restart the computer
  -a Abort a system shutdown
  -m \\computername Remote computer to shutdown/restart/abort
  -t xx Set timeout for shutdown to xx seconds
  -c "comment" Shutdown comment (maximum of 127 characters)
  -f Forces running applications to close without war
  ning
  -d [u][p]x:yy The reason code for the shutdown
  u is the user code
  p is a planned shutdown code
  xx is the major reason code (positive integer le
  ss than 256)
  yy is the minor reason code (positive integer le
  ss than 65536)

  Chúc các bạn vui vẻ

 4. Nesscafe - 08-04-2009 10:58 PM
  hixx cứ vô run gõ shutdown -s -t 3600 3600 là số giây đếm ngược để tắt là 1h
  ax lộn cái của mình là hẹn giờ
  mà nhìn ở trên chả hỉu gì

 5. Hotarubi - 08-04-2009 11:33 PM
  Ở trên là cấu trúc đầy đủ của lệnh shutdown. Bạn có thể dùng nó để tắt máy khác trong mạng LAN. Chỉ cẩn bạn biết tên của máy đích cần tắt.