Cách tạo Ms-Dos BootCD (Hiren's Bootable CD)?

Đây là bài viết Cách tạo Ms-Dos BootCD (Hiren's Bootable CD)? trong box USB/CD Bootable, một box của chuyên mục Hệ thống; Các công cụ cần dùng: bfi.exe (Build Floppy Image - để tạo bootable image từ file) mkisofs.exe (một công cụ ...

kết quả từ 1 tới 3 trên 3
 1. wookie - 07-06-2007 01:28 AM
  hirensbootcd196b4b3hy1

  Các công cụ cần dùng:

  bfi.exe (Build Floppy Image - để tạo bootable image từ file)

  mkisofs.exe (một công cụ để tạo/xây dựng tập tin ảnh ISO CDRom)

  build-iso.cmd (batch file để tạo tập tin ảnh đĩa mềm và iso)

  Chúng ta sẽ cần một vài tập tin từ đĩa khởi động Windows ME hoặc Windows XP

  io.sys (Dos Input Output System file)
  msdos.sys (Dos system file)
  command.com (MS-Dos mode command line interpreter)
  himem.sys (Một chương trình quản lý bộ nhớ mở rộng của DOS và Windows)
  mscdex.exe (Microsoft CD-Rom Extension)
  oakcdrom.sys (Generic CD-Rom driver, làm việc với hầu hết tất cả thiết bị IDE CD-ROM drives)
  xmsdsk.exe (Adjustable XMS RAMdisk Driver - Freeware)
  ctmouse.exe (Mouse Driver For Dos - cũng làm việc trên USB Mouse - Freeware) hoặc mouse.com

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  AUTOEXEC.BAT
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  @ECHO OFF
  MSCDEX.EXE /D:CDDRIVER /L:X
  XMSDSK.EXE 51200 R: /t /y
  CTMOUSE.EXE
  PATH=A:\;R:\
  GOTO %CONFIG%

  :TESTDISK
  COPY X:\TESTDISK\*.* R:
  R:\TESTDISK.EXE
  GOTO DOS

  :GHOST
  COPY X:\GHOST\GHOST.EXE R:
  R:\GHOST.EXE
  GOTO DOS

  :NTFS
  COPY X:\NTFS\*.* R:
  R:\NTFS4DOS.EXE
  GOTO DOS

  :RPM
  COPY X:\RPM\*.* R:
  R:\RPM.EXE
  GOTO DOS

  ;DOS
  ECHO X: CD DRIVE
  ECHO R: RAM DRIVE

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  CONFIG.SYS
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  [MENU]
  menuitem=DOS, Dos
  menuitem=TESTDISK, TestDisk
  menuitem=GHOST, Ghost
  menuitem=NTFS, Ntfs
  menuitem=RPM, Partition Manager

  [DOS]
  DEVICE=OAKCDROM.SYS /D:CDDRIVER /L:X

  [TESTDISK]
  include=DOS

  [GHOST]
  include=DOS

  [NTFS]
  include=DOS

  [RPM]
  include=DOS

  [COMMON]
  LASTDRIVE=Z
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bạn có thể add thêm chương trình của bạn vào đĩa bootcd.
  Để làm được điều đó thì bạn phải chỉnh sửa tập tin autoexec.batconfig.sys và add tất cả file yêu cầu vào thư mục và click đúp vào build-iso.cmd và nó sẽ tạo ra một tập tin bootcd.iso. Bạn đã có thể burn file bootcd.iso này ra đĩa và tận hưởng thành quả của mình.

  VD: Bạn muốn add Mcafee Antivirus vào trong bootcd, thì bạn phải tạo 1 folder MCAFEE trong thư mục của CD

  Và add 1 dòng trong config.sys menu

  menuitem=MCAFEE, McAfee Antivirus

  add thêm 2 dòng trong config.sys
  [MCAFEE]
  include=DOS  Và add 4 dòng trong autoexec.bat
  :MCAFEE
  COPY X:\MCAFEE\*.* R:
  R:\scanpm.exe /adl /all /clean
  GOTO DOS


  Khi bạn khởi động máy tính với đĩa bootcd này, bạn sẽ thấy menu để chọn chương trình mình muốn chạy. Trong ví dụ này chúng sẽ tạo 50Mb Ram Disk để chạy trên nó.

  46633501rv7

  Tất cả các tập tin cần thiết để tạo bootcd tải tại đây (378KB)

  Các bài viết liên quan tới Cách tạo Ms-Dos BootCD (Hiren's Bootable CD)?:

 2. qvsoft - 19-08-2007 09:10 PM
  Một cách khác linh hoạt hơn:
  +) Dùng Isomagic hay Ultra Iso... để đọc file iso của hiren và trích xuất file ima(file ảnh để boot). Và trích xuất tất cả các file và thư mục trong file iso ra.
  +) Dùng Winimage để add, thay thế và chỉnh sửa các file trong file ima.(Có thể chỉnh sửa như bài trên, hoặc theo bất kì cách nào nếu bạn hiểu về nó)
  +) Dùng nero để ghi đĩa boot, file ima là file trích xuất dc ở trên, add tất cả các thư mục trong file iso vào ngay ngoài cùng của CDboot. Trong trường hợp Hiren là thư mục BootCD.
  Lưu ý:
  Chọn kiểu file Image là: Floppy Emulation 1.44 Mb
  Tại tab ISO.
  Bỏ dấu kiểm tại dòng " Allow path depth of more than 8 directories"
  Bỏ dấu kiểm tại dòng " Allow more than 255 characters in path"
  (Các chỗ khác giữ nguyên)
  Sau khi làm các bước trên bạn sẽ thấy dòng chữ ở dưới: "This CD might not be readable under Dos/Windows 3.1x. ..."(Nghĩa là: CD này có thể không đọc được trên DOS/Windows 3.1x. ...) mất đi. Như thế là CD này hoàn toàn có thể chạy được trên Dos/Windows 3.1x.
  Thế là ok!
  Và bạn thích thêm bớt gì khác tùy bạn, chỉ việc làm việc như ghi đĩa thông thường. Và lưu ý không thay đổi kết cấu thư mục như trong file iso.
  ^^

 3. minhvq - 10-01-2008 06:27 PM
  Các bác chỉ giúp em tý. em làm được file ghost và chia nhỏ ra 600Mb 1 file bây giờ em muốn tạo 1 đĩa bootcd. Em đã làm theo hướng dẫn bên trên mãi mà nó không tự boot được. Bác nào chỉ giúp em cách làm với đĩa của em chỉ cần nó tự boot dược và có pần ghost là được. Em cảm ơn các bác đã quan tâm giúp em.