Chưa trả lời: Chương trình hướng dẫn sử dụng E xcel cực kỳ căn bản này

Mình có chương trình hướng dẫn cách học e xcel cực kỳ căn bản luôn. chia sẻ cùng mọi người để mọi người cùng học nhé
có gì thì thanks mình nhé!! he he he