picachu

Với cách chơi giống như Mario, chỉ khác mỗi nhân vật là Pikachu chứ hổng phải Mario

69775633jn7nn2
http://www.mediafire.com/?ct3j2nywmqi