Leatrix Latency Fix 3.00 - Phần mềm chống Lag khi chơi game online, khá hiệu quả đó các bạn.

Download ở đây

https://www.kleii.com/f/4fde00f6c8db5acd75000031