Cái này dành cho bác nào làm thiết kết card visit :p , trong này rất nhiều mẫu đẹp đủ thể loại
CH1
http://www.mediafire.com/?2nftte2i1rw