Hãy đọc cả 20 điều răn này và so sánh nhé
10 điều răn của Phật

1. KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH.
2. NGU DỐT lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI .
3. BI AI lớn nhất của đời người là GHEN TỴ .
4. SAI LẦM lớn nhất của đời người là TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH.
5. TỘI LỖI lớn nhất của đời ngừơi là TỰ LỪA DỐI MÌNH.
6. ĐÁNG THƯƠNG lớn nhất của đời người là TỰ TI.
7. ĐÁNG KHÂM PHỤC lớn nhất của đời người là ĐỨNG DẬY SAU KHI NGÃ.
8.TÀI SẢN lớn nhất của đời người là SỨC KHỎE.
9. MÓN NỢ lớn nhất của đời người là NỢ TÌNH CẢM.
10. KHIẾM KHUYẾT lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT.

10 điều răn của Mẹ

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ