Chưa trả lời: cần sách:"Data communications,computer networks and open sytems_Fred Hasall

Mình thấy nhiều bạn cũng đang tìm quyển này. Bạn nào có thì share cho tụi mình với. Cảm ơn nha!