Cho mình xin sách về Các thuật toán định tuyến.

Đây là bài viết Cho mình xin sách về Các thuật toán định tuyến. trong box Quản Thư Trợ Giúp, một box của chuyên mục Ebook; Chưa trả lời: Cho mình xin sách về Các thuật toán định tuyến. Bro nào có sách về Các thuật ...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
  1. thepostman - 04-04-2008 01:26 AM
    Chưa trả lời: Cho mình xin sách về Các thuật toán định tuyến.

    Bro nào có sách về Các thuật toán định tuyến trong mạng viễn thông cho mình xin, tiếng anh cũng được. Cảm ơn nhiều!

    Các bài viết liên quan tới Cho mình xin sách về Các thuật toán định tuyến.:

  2. balcony - 04-04-2008 07:09 AM
    Chà, mình thì đang cần thuật toán về các giao thức định tuyến trong multicast. Thuật toán chớ ko phải nguyên lý hoạt động nhé. Bạn nào có thì giúp mình xíu.