Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới, được xây dựng dựa trên các kiến thức tổng hợp của nhiều bộ môn khoa học - kỹ thuật, dùng để giải quyết vấn đề và ra quyết định.
http://www.megaupload.com/?d=KO8J9XKH