Giáo Trình Sinh Lý Học-tập Thể Tác Giả đại Học Y-dược Hà Nội

Đây là bài viết Giáo Trình Sinh Lý Học-tập Thể Tác Giả đại Học Y-dược Hà Nội trong box Các Sách Khác, một box của chuyên mục Tủ sách Việt; Sinh Lý Học là một môn học quan trong trong hệ thống Sinh Học.Sinh lý học nghiên cứu chức năng ...

kết quả từ 1 tới 2 trên 2
  1. phonghieu44 - 24-05-2009 09:00 PM
    Sinh Lý Học là một môn học quan trong trong hệ thống Sinh Học.Sinh lý học nghiên cứu chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể từ mức độ tế bào, tổ chức, cơ quan,hệ thống cơ quan đến toàn bộ cơ thể như một bộ máy thống nhât.nhằm đáp ứng cho công tác nghiêm cứu khoa học đặc biệt là Y học..
    http://www.mediafire.com/?3fndyjjymqy

    Các bài viết liên quan tới Giáo Trình Sinh Lý Học-tập Thể Tác Giả đại Học Y-dược Hà Nội:

  2. trananhbn - 26-12-2011 09:52 AM
    Món này chỉ tham khảo thôi chứ không phải dân ngành Y nên chả hiểu gì cả.