Anh em nào học điện- điện tử thì vào nhé
file:pdf
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/5-2009/Ebooks/trang%20bi%20dien.pdf
link được lấy từ trang
www.3c.com.vn